Новини 

VI Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» – INUDECO 2021

     Цьогоріч VI Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики і відновлення навколишнього середовища» – INUDECO 2021, що відбулася 27–29 квітня 2021 р., у зв’язку з ситуацією, що склалась в світі через пандемію Covid-19, проходила в онлайн/офлайн форматі.

    Конференція була організована виконавчим комітетом Славутицької міської ради Київської області за підтримки: Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція», Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, Славутицької філії Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

     Конференція мала на меті виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи» №556/2020 від 9 грудня 2020 року, зокрема: розгляд проблем та перспектив щодо підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження співпраці та обміну досвідом щодо зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.     

     Конференція проходить у місті Славутичі з 2016 року в рамках заходів до роковин аварії на Чорнобильській АЕС. За цей час у конференції взяли участь більше 500 науковців та спеціалістів-практиків з Данії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, Іспанії, Норвегії, Сполучених Штатів Америки, України, Франції, Чехії та Японії. На відкритті конференції, серед інших, була представлена доповідь директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, члена-кореспондента НАН України, професора Анатолія Носовського, який розповів про деякі проблемні питання в ядерній енергетичній галузі України. Зокрема у доповіді йшлося про перспективи енергетичної галузі, про нові ядерні установки, про необхідність розробки наукових і техніко-економічних основ оптимального вибору перспективних ядерних установок для України; про подальше перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зокрема про актуальність розробки технологічних рішень щодо вилучення ПВМ з використанням систем НБК та обґрунтування безпеки у процесі їх реалізації; та про питання культури безпеки в ядерній сфері.

     Програмою конференції було передбачено міжнародну панель та три секційних засідання за темами: «Від катастрофи до нового життя», «Атомна енергетика та нова генерація», «Чорнобильська АЕС та об’єкт “Укриття”».

    Щодо проведення міжнародної панелі з «Українським ядерним товариством» була окрема інформація на сайті ІПБ АЕС.

     Роботу секції 1 – «Від катастрофи до нового життя» – модерував Максим Шевчук, науковий заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

    Роботу секції 2 – «Атомна енергетика та нова генерація» – модерував Володимир Медінцов, начальник відділу обстеження ядерного палива Інженерного центру ВП «Атомремонтсервіс» ДП НАЕК «Енергоатом».

     Роботу секції 3 – «Чорнобильська АЕС та об’єкт “Укриття”» модерував Віктор Кучинський, заступник начальника відділу стратегічного планування Чорнобильської АЕС.

     Співробітниками Інституту проблем безпеки АЕС НАН України було представлено 33 доповіді:

 • Preliminary results on dry cutting for segmentation of nonhomogeneous FCM at ChNPP unit 4 with advanced laser-technologies / Andreas Wetzig, Dr. Patrick Herwig, Dr. Achim Mahrle, Daniel Mai, Prof. Dr. Christoph Leyens, Cécile Javelle, Dr. Norbert Molitor, Viktor Krasnov, Maxim Saveliev.
 • Method sand components to mitigate the radioactive aerosol contamination risks for the Chernobyl NSC / Bernd Kratz, Florian Wieduwilt, Maxim Saveliev, Cécile Javelle.
 • Ukraine–UK research: developing enhanced radiation detection and robotic systems for nuclear security, site decommissioning and postradiological incident response / Peter Martin, Tom Scott, David Megson-Smith, Yannick Verbelen, Maxim Saveliev, Daria Muliar.
 • Лабораторна установка для дослідження фізико-хімічних процесів у поровому просторі лавоподібних паливовмісних матеріалів / С. В. Габєлков, В. В. Долін, І. В. Жиганюк, О. В. Зубко, В. О. Краснов.
 • Лавоподібні паливовмісні матеріали НБК-ОУ. Чорна кераміка. Електронна мікроскопія / С. В. Габєлков, В. В. Долін, І. В. Жиганюк, В. Г. Кудлай, П. Є. Пархомчук, В. М. Слівінський, С. О. Чиколовець.
 • Мікротвердість та тріщиностійкість лавоподібних паливовмісних матеріалів НБК-ОУ / С. В. Габєлков, І. В. Жиганюк, В. О. Краснов, В. Г. Кудлай, П. Є. Пархомчук, С. О. Чиколовець.
 • Методика аналізу даних рентгенівської дифракції для визначення фазового складу лавоподібних паливовмісних матеріалів 4-го блоку Чорнобильської атомної електростанції / С. В. Габєлков, І. В. Жиганюк, В. Г. Кудлай, П. Є. Пархомчук, А. Д. Скорбун, С. О. Чиколовець.
 • Методика кількісного аналізу даних рентгенівської дифракції у застосуванні до ЛПВМ / С. В. Габєлков, І. В. Жиганюк, В. Г. Кудлай, П. Є. Пархомчук, А. Д. Скорбун, С. О. Чиколовець.
 • Assessment of neutron detectors’ in formativity inside the “Shelter” object / R. Godun.
 • Прогнозна оцінка сукупних радіаційних впливів на довкілля радіаційно небезпечних об’єктів чорнобильської зони відчуження у короткостроковій та середньостроковій (до 2030 року) перспективі / Д. В. Городецький, В. В. Деренговський, О. А. Кафтанатіна, Є. А. Меньшенін, Л. І. Павловський, С. А. Паскевич, В. М. Рудько.
 • Сховище відпрацьованого ядерного палива – 2 / М. Грехов, Д. Хоменко.
 • Оцінка ефективності систем оперативного контролю підкритичності об’єкта «Укриття» / А. О. Дорошенко, Д. О. Муляр.
 • Зміни радіаційних умов на промисловому майданчику НБК-ОУ / В. В. Єгоров, Л. І. Павловський, Д. О. Хоменко, С. Г. Брилка.
 • Перспективна система звільнення радіоактивних відходів від регулюючого контролю / О. С. Казимиров, Б. І. Беккер, В. Р. Євсєєв, С. М. Ієвлєв, Є. В. Чорний.
 • Неорганізований викид радіоактивних аерозолів через легку покрівлю об’єкта «Укриття» в 1998–2019 рр. / О. Калиновський, В. Краснов, О. Філіппов.
 • Умови формування радіоактивного та хімічного складу підземних вод на проммайданчику Чорнобильської АЕС / І. О. Коваленко, М. І. Панасюк, Н. В. Сосонна, Г. В. Левін, П. А. Люшня, О. О. Одінцов, Л. А. Паламар, І. П. Онищенко.
 • Дослідження стану полімерного покриття для пригнічення радіоактивних аерозолів у комплексі НБК-ОУ / А. В. Носовський, В. О. Краснов, М. І. Павлюченко.
 • Програма моніторингу паливовмісних матеріалів і перспективи її реалізації до початку робіт з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» / А. В. Носовський, В. О. Краснов, М. І. Павлюченко.
 • Моделювання ландшафтних пожеж в Чорнобильській зоні відчуження на основі ГІС-технологій / Ю. І. Кузьменко, Л. В. Гавловська, Т. Д. Лев.
 • Аналіз методів визначення ядерних матеріалів у гетерогенних середовищах з високоактивними відходами / С. В. Купріянчук, В. М. Безмилов, О. В. Михайлов, Т. О. Шаблій.
 • Ідентифікація паливних шарів для рішення задачі розповсюдження фронту лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження на основі моделі Ротермела / Т. Д. Лев, Ю. І. Кузьменко, Л. В. Гавловська, В. М. Піскун.
 • Багаторічна динаміка значень швидкості осадження 90Sr за даними вимірювань у Києві та Чорнобилі після чорнобильської аварії / А. М. Новіков.
 • Новий навчальний курс підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Зняття з експлуатації ядерних установок» / А. В. Носовський, С. А. Паскевич, Д. А. Стельмах, В. К. Кучинський.
 • Сучасний стан неорганізованих скупчень радіоактивно забрудненої води в підреакторних приміщеннях об’єкта «Укриття» / О. О. Одінцов, В. Е. Хан, Л. А. Паламар, П. В. Сабенін.
 • Оцінка радіаційного ризику в реальному часі з підтримкою тривимірного моделювання роботи в радіоактивному довкіллі / С. А. Паскевич, С. С. Підберезний.
 • Моделювання інтегрального коефіцієнту інвестиційного потенціалу регіону / С. Паскевич, І. Cкітер, В. Деренговський.
 • Радіоекологічне районування території впливу Чорнобильської зони відчуження з оцінкою ступеня потенційної критичності / Б. С. Прістер, Т. Д. Лев, М. М. Талерко, В. Н. Піскун.
 • Аналіз аномалій щільності потоку нейтронів в системі контролю ядерної безпеки паливовмісних матеріалів / М. Савєльєв, І. Cкітер.
 • Comprehensive analysis and interpretation of a neutronincident registered at the peripherals of nuclear dangerous fissile materials clusterin June1990 / K. Sushchenko, R. Godun.
 • Моделювання радіоактивного забруднення атмосфери під час лісових пожеж та пилової бурі у зоні відчуження в 2020 р. / М. М. Талерко, Т. Д. Лев, В. О. Кашпур, Ю. В. Яценко.
 • Ефективність застосування методів супутникового моніторингу для оцінки ушкодження рослинності внаслідок пожежі / О. Г. Тищенко, В. П. Ландін, Н. М. Цидик.
 • До питання фіксації паливних часток в зразках мулу з водойми-охолоджувача ЧАЕС / В. К. Шинкаренко.
 • Об’ємна активність 137Cs в повітрі ближньої зони ЧАЕС у 2019 році / В. К. Шинкаренко, В. О. Кашпур, Г. Г. Скоряк.

     Під час підсумовуючої дискусії учасники та організатори обмінялися думками щодо змісту доповідей та особливостей організації роботи конференції в форматі онлайн.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert