Наукові статті 2018 року

Prister B. S., Vinogradskaya V. D., Lev T. D., Talerko M. M., Garger E. K., Onishi Y., Tischenko O. G. Preventive radioecological assessment of territory for optimization of monitoring and countermeasures after radiation accidents // Journal of Environmental Radioactivity. – 2018. – Vol. 184–185. – pp. 140–151. – https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.01.021.

Превентивна радіоекологічна оцінка території для оптимізації моніторингу та контрзаходів після радіаційних аварій

Пристер Б.С., Виноградська В. Д., Лев Т. Д., Tалерко М. М., Гаргер E. K., Оніші Я., Тіщенко O. Г.

Основні моменти

  • Розроблено методологію радіоекологічного моніторингу території.
  • Пропонуються превентивна радіоекологічна оцінка території.
  • Введено ступінь радіоекологічної критичності території.

 

Анотація

Розроблено методологію проведення превентивної радіоекологічної оцінки території для оптимізації післяаварійного моніторингу та реалізації контрзаходів у разі виникнення важкої радіаційної аварії. Описано методи та основні етапи інтегрованого радіоекологічного районування території. Представлено алгоритм комплексної оцінки потенційної радіоекологічної критичності території. Запропонований підхід валідовано з використанням результатів дозиметричної паспортизації населених пунктів України після аварії на Чорнобильській АЕС для вибраного тестового полігону.

Подяки

Це дослідження було підтримано Міністерством енергетики США та Генеральним директоратом з питань енергетики Європейської Комісії в рамках Проекту 5953 “Методика довгострокового радіаційного контролю для оцінки дози з використанням радіологічного районування та моделювання міграції радіонуклідів у середовищах та харчових ланцюгах” Науково-технічного центру в Україні (УНТЦ).

Цей запис також доступний: English

Схожі повідомлення