Новини 

Чергове засідання національної комісії з радіаційного захисту населення України

    01 червня 2020 р. відбулось чергове засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України (НКРЗ), на якому було розглянуто питання структури та призначення заступників Голови і вченого секретаря, програму діяльності та план роботи НКРЗ.

    Засідання відкрив Голова НКРЗ України, народний депутат Верховної Ради України, академік НАН України Олександр Копиленко.

    Згідно з порядком денним було заслухано доповідь члена НКРЗ України, директора Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, члена-кореспондента НАН України, професора Анатолія Носовського «Про деякі проблемні питання в ядерній енергетичній галузі України».

    У своїй доповіді проф. Носовський сконцентрував увагу на кризовій ситуації в ядерній галузі, що склалась у зв’язку з ухваленням Міністерством енергетики й захисту довкілля України нового енергетичного балансу на 2020 р., згідно з яким обсяги виробництва електроенергії атомними електростанціями зменшились і водночас на енергоринку зросла частка теплових електростанцій і «зеленої енергетики», які виробляють значно дорожчу електроенергію. Зроблено аналіз ситуації та надано рекомендації щодо впровадження заходів для її покращення. Розглянуто перспективи будівництва в Україні нових ядерних енергоблоків, Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, стан ядерної науки тощо. У заключній частині проф. Носовський висловив думку про повну відсутність культури безпеки на вищому рівні керівництва країни, що проявляється і в порушеннях національних норм та міжнародних стандартів, і у відсутності цілої низки керівників ядерної галузі та небезпечних підприємств, і у ставленні урядових структур до ядерної галузі в цілому. Та нагадав, що експерименти з ядерною галуззю призводять до катастроф.

    Після обговорення було прийнято рішення розмістити текст доповіді на сайті НКРЗ України.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert