Бачення майбутньогоНовини 

Бачення майбутнього

   Інститут стане провідною науковою установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об’єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом і яка матиме національний та міжнародний престиж.

    Реалізація Політики в сфері якості забезпечується наступними засобами:

 • безперервний та планомірний процес управління системи якості на всіх стадіях науково-виробничої діяльності;
 • виконання досліджень і розробок на базі  акредитованих  лабораторій при постійному внутрішньому контролі отримуваних результатів, що  забезпечує упевненість в їх якості;
 • виконання вимог та постійне поліпшення результативності діючої системи управління якістю у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008;
 • організація системи взаємопов’язаних процесів, що забезпечують упевненість у тому, що вимоги споживачів і інших зацікавлених сторін будуть повністю виконані;
 • систематичне навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

   Випуск високоякісної і конкурентоспроможної продукції та надання науково – технічних послуг, що задовольняють вимоги споживачів на внутрішніх та зовнішніх ринках, здійснюється на основі виконання наступних базових принципів:

 • гарантування ядерної та радіаційної безпеки є пріоритетом;
 • забезпечення екологічної безпеки виробництва;
 • встановлення особистої відповідальності вищого керівництва за пріоритетне виділення ресурсів, необхідних для виконання вимог безпеки;
 • вдосконалення наукової і матеріально-технічної бази;
 • виконання робіт висококваліфікованими фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію;
 • створення умов щодо постійного підвищення рівня підготовки та кваліфікації персоналу, а також максимальне розкриття  творчих здібностей та активізації  творчого  потенціалу;
 • взаємовигідні відносини з партнерами та постачальниками, постійне задоволення вимог споживачів та оперативне реагування на зміни цих вимог.

   Співробітники Інституту, від директора до робочого, є командою однодумців, які впроваджують в життя політику   у сфері якості.

   Вище керівництво ІПБ АЕС  бере на себе відповідальність за реалізацію політики у сфері якості, своєчасне забезпечення необхідними ресурсами і постійне удосконалення системи менеджменту якості.

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert