Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через призму радіаційних та хімічних загроз

     Метою роботи були аналіз та узагальнення досвіду військовослужбовців Збройних Сил України, представників силових міністерств і відомств, Міністерства охорони здоров’я з питань ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, розробки наукових рекомендацій з питань радіаційного захисту з урахуванням радіаційного впливу на людину та середовище її життєдіяльності через призму сучасних радіаційних загроз. Висвітлені основні медичні наслідки аварії на ЧАЕС, стан здоров’я та медичного забезпечення населення Київської області та інших постраждалих регіонів. Монографія узагальнила результати науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хімічної безпеки, протирадіаційного захисту та оцінки ризиків хімічного та радіаційного впливу на здоров’я людини та середовище її життєдіяльності через призму сучасних ХБРЯ загроз» (онлайн) 30 листопада 2022 року. Монографія призначена для лікарів різного профілю, наукових фахівців, слухачів Української військово-медичної академії, студентів медичних навчальних закладів та навчальних закладів післядипломної освіти та військових фахівців з організації радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ.

АВТОРИ:

Л. А. Устінова,

В. Л. Савицький

М. І. Проданчук

Д. А. Базика

Б. С. Прістер

Н. П. Курділь

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert