Новини 

Одержано патенти

     У липні 2022 року Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України отримав два патенти на корисні моделі, а саме:

  • пристрій для обробляння радіоактивних матеріалів – патент № UA 151358;
  • електрохімічна комірка – патент № UA 151360.

     Ці корисні моделі створено в 2020–2021 рр. в результаті досліджень в рамках науково-дослідної роботи «Дослідження фізико-хімічних процесів у паливовмісних матеріалах комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт “Укриття” електрокінетичними методами» (номер держреєстрації 0120U101709). Робота виконана у відділі радіаційного матеріалознавства та радіаційного приладобудування Відділення ядерної та радіаційної безпеки під керівництвом д-ра фіз.-мат. наук, старшого наукового співробітника С. В. Габєлкова; відповідальний виконавець – канд. фіз.-мат. наук І. В. Жиганюк.

     Пристрої, які розроблені та апробовані в лабораторних умовах приміщень I класу робіт з радіоактивними матеріалами, є важливою складовою методичних підходів до електрохімічної технології кондиціювання високоактивних радіоактивних відходів.

Пристрій для обробляння радіоактивних матеріалів

Електро-хімічна комірка

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert