Радіаційні перетворення наноматеріалів

Розглянуто механізми радіаційно стимульованого впливу на полімеризацію і амортизацію у плівках фулеритів С60 і С70, у тому числі легованих нелужними металами, структурну сенсибілізацію карбазолвмісних полімерів, допованих молекулами С60, дефектні стани в нанотрубках і лінійних поліспряжених системах нанокомпозитів ізотактичного поліпропілену, полі(вініл)хлориду з багатостінними вуглецевими нанотрубками. Наведені квантово-хімічні розрахунки для систем молекул С60 з нелужними металами Sn, Ti, Fe, Cu, In, Bi свідчать про можливість утворення звичайних та димерних комплексів. Найбільш стабільними серед них виявилися полімерні комплекси С60-Sn-С60 і С60-Ti-C60. У плівках фулеритів С60 з нелужними металами формуються полімеризовані структури, тип і ступінь яких залежить від утворення комплексів.

Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі фізики рідин, ядерної фізики та атомної енергетики, а також для студентів та аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.

 
Автори:

Л. А. Булавін,
О. П. Дмитренко,
О. О. Ключников,
М. П. Куліш

ЗавантажитиЗавантажити

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert