Новини 

Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України

     З 16 по 20 квітня 2018 р. відбулася чергова вже XXV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. Традиційно на конференції науковці і спеціалісти з різних інститутів і компаній України та світу представили важливі науково-технічні результати, отримані за останній рік.

    Формат конференції передбачав проведення пленарних, секційних та стендових засідань за наступною тематикою:

  • ядерна фізика;
  • атомна енергетика;
  • радіаційна фізика та радіаційне матеріалознавство;
  • фізика плазми та керований термоядерний синтез;
  • радіоекологія та радіобіологія.

       На конференції було представлено понад 190 доповідей, співавтори яких представляли понад 50 наукових організацій з різних країн, таких як: Австрія, Австралія, Ізраїль, Італія, Китай, Німеччина, Польща, РФ, США, Франція, Естонія, Японія..

     Науковцями Інституту проблем безпеки АЕС НАН України було представлено 17 доповідей на засіданнях секцій «Атомна енергетика» і «Радіоекологія та радіобіологія»:

1. Використання Монте Карло коду Serpent для моделювання захисних характеристик від нейтронного випромінювання в бетонних композитних матеріалах. Доповідач: Гулік В. І.
2. Дослідження композитного матеріалу на основі надважких бетонів і базальтової фібри для радіаційного захисту від гамма-випромінювання. Доповідач: Романенко І. М.
3. Застосування нейронних мереж для вирішення задач діагностики ДПЗ за даними СВРК. Доповідач: Горанчук В. В.
4. Порівняння результатів формування сигналу ДПЗ в кодах SERPENT та MCNP. Доповідач: Піонтковський Ю. Ф.
5. Відновлення поля енерговиділення в активній зоні реактора ВВЕР-1000. Доповідач: Гулік В. І.
6. Розробка моделі активної зони реактора ВВЕР-1000 за допомогою Монте Карло коду Serpent для нейтронно-фізичних розрахунків. Доповідач: Гулік В. І.
7. Розрахунок процесу трансмутації плутонію та мінорних актинідів у двозонному дослідницькому підкритичному реакторі. Доповідач: Шеляговський Д. О.  
8. Застосування розрахункового коду Serpent для моделювання підкритичної системи Кіотського університету KUCA. Доповідач: Трофіменко А. Р.
9. Вибір кроку розрахункової сітки кінцево-різницевого методу вирішення рівняння дифузії для активної зони ВВЕР-1000. Доповідач: Гулік В. І.
10. Прогноз динаміки нейтронної активності в зоні локалізації потенційно ядерно небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів всередині нового безпечного конфайнмента. Доповідач: Висотський Є. Д.
11. Оцінка рівня ядерної безпеки паливовмісних матеріалів всередині нового безпечного конфайнмента. Доповідач: Годун Р. Л.
12. Аналіз змін нейтронної активності після початку експлуатації нового безпечного конфайнмента. Доповідач: Дорошенко А. О.
13. Порівняльний аналіз флуктуацій температур у петлях першого контуру ВВЕР-1000. Доповідач: Стадник С. М.
14. Аналіз довготривалих рядів гамма-фону в Чорнобильській зоні відчуження. Доповідач: Скорбун А. Д.
15. Відновлення параметрів джерела радіоактивних викидів за даними радіаційного моніторингу за допомогою фільтра Калмана. Доповідач: Жигинас Д. В.
16. До питання про похибки визначення β-активності гарячих частинок методом авторадіографії. Доповідач: Шинкаренко В. К.
17. Геоінформаційна технологія формування мережі моніторингу територій, забруднених внаслідок радіаційної аварії з урахуванням ступеня радіоекологічної критичності.
Доповідач: Лев Т. Д.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert