Новини 

Наукова сесія загальних зборів НАН України

     17 лютого 2022 року була проведена наукова сесія Загальних зборів НАН України, присвячена розгляду проблем формування й реалізації моделі розвитку низьковуглецевої економіки України.

     У межах заходу заслухано та обговорено доповіді фахівців НАН України щодо перспектив розвитку низьковуглецевої економіки України, шляхів перетворення об’єднаної енергетичної системи України на інтелектуальну та екологічно безпечну систему, напрямів розвитку досліджень з водневої енергетики, її перспективи й обмеження для декарбонізації індустрії та ролі природних екосистем у забезпеченні декарбонізації України.

     Зміна клімату є однією з найважливіших глобальних проблем, що впливає на різні сфери життя кожної людини й держави загалом та несе великі ризики для безпеки та сталого розвитку. Головною причиною кліматичних змін є викиди парникових газів, у тому числі внаслідок постійно зростаючої антропогенної діяльності. Відповіддю більшості держав, зокрема й України, на кліматичні виклики та загрози є перехід на траєкторію сталого розвитку з низьким рівнем викидів парникових газів шляхом розроблення та впровадження низьковуглецевих та безвуглецевих технологій.

     В рамках сесії директор Інституту проблем безпеки НАН України акад. Анатолій Носовський представив доповідь «Ядерна енергетика України в контексті сталого розвитку».

     У доповіді було наголошено, що ядерна енергетика належить до надійних, сталих і сучасних джерел електроенергії та є одним з чинників виконання цілей сталого розвитку. Атомні електростанції посідають важливе місце в енергетиці багатьох країн, виробляючи конкурентоздатну електроенергію, яка належить до низьковуглецевих джерел енергії. Ядерна енергетика відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної незалежності України, тому є очевидною необхідність і важливість впровадження програми будівництва нових ядерних енергоблоків.

     На основі зробленого аналізу показано, що вибір технології АР1000 як пріоритетної реакторної технології легководних реакторів великої потужності під час формування стратегії розвитку ядерної енергетики України є прийнятним, але цей вибір необхідно підтвердити розробкою відповідного техніко-економічного обґрунтування та інших заходів відповідно до чинного законодавства України.

     У заключному слові доповідач запропонував ядерній галузі залучати інститути НАН України до робіт, пов’язаних із науково-технічним обґрунтуванням вибору перспективних для будівництва в Україні нових ядерних установок, реалізації проєкту зі створення українського енергоблока AEC та програми будівництва нових ядерних енергоблоків.

     Доповіді та обговорення на сесії Загальних зборів НАН України відзначили важливість проведення ефективної державної політики у провадженні заходів, спрямованих на формування та реалізацію низьковуглецевої економіки держави. Водночас вуглецева нейтральність потребує ретельних розрахунків можливих сценаріїв, дотримуючись при цьому балансу між боротьбою за екологію та національними інтересами. Вирішення таких масштабних проблем можливе лише завдяки спільним зусиллям усіх гілок влади країни, територіальних громад, приватних підприємств та бізнес-структур із широким залученням вітчизняної науки.

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert