Новини 

Науковий супровід діяльності зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в чорнобильській зоні відчуження

     Працівники Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, спільно з фахівцями Науково дослідного інституту будівельних конструкцій, провели низку вібродинамічних досліджень споруд Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Метою досліджень було визначення динамічних характеристик конструкцій (періодів, частот, форм власних коливань) будівлі приймання ЦСВЯП. Об’єктами досліджень були будівельні конструкції одно- та багатоповерхової частин будівлі приймання ЦСВЯП.

     Задачами вібродинамічних досліджень є:

 • вимірювання коливань конструкцій будівлі приймання за трьома ортогональними напрямами;
 • обробка отриманих даних вимірювань і побудова частотних спектрів коливань конструкцій;
 • визначення частот, періодів та форм власних коливань будівлі приймання.

     Методика вібродинамічних обстежень передбачала виконання таких етапів робіт:

 • вибір та підготовка віброметричної апаратури для проведення вібродинамічних обстежень;
 • підготовка програмного забезпечення для здійснення записів та обробки сигналів;
 • розроблення схем розміщення вібродатчиків для проведення записів коливань та визначення параметрів коливань будівельних конструкцій;
 • проведення записів коливань відповідно до розроблених схем за умови впливу мікросейсмічних коливань, динамічного впливу, що виникає під час руху та операцій кранового обладнання;
 • проведення обробки вібросигналів та їх аналіз на основі спектрального методу, побудова графіків віброприскорень у реальному часі та відповідних амплітудних спектрів за напрямами X,Y та Z;
 • визначення динамічних характеристик будівельних конструкцій будівлі приймання ЦСВЯП.

Загальний вигляд будівлі приймання

Запис сигналів низькочастотної вібрації та їх зберігання в цифровому форматі за допомогою програмного забезпечення

     Реєстрація вібросигналів виконувалась з використанням комплекту автономної багатоканальної системи моніторингу будівельних конструкцій «Сейсмомоніторинг», до складу якої входять:

 • модулі вимірювання низькочастотних вібросигналів МВНВ-01 з однокомпонентними датчиками прискорень 731А;
 • ноутбук з програмним забезпеченням «Сейсмомоніторинг» для реєстрації та обробки вібросигналів;
 • з’єднувальні кабелі.

Модуль для вимірювання низькочастотної вібрації і передачі даних вимірювань на базову станцію

Віброперетворювач (датчик вібрації) для перетворення механічних коливань в електричний сигнал

     Джерела вібраційного впливу на будівельні конструкції будівлі приймання:

 • фонові мікросейсмічні впливи (вітер, робота віброактивного будівельного обладнання та механізмів, рух автотранспорту на майданчику);
 • динамічний вплив, що виникає під час руху та гальмування мостового крана (у повздовжньому напрямку) та візка (у поперечному напрямку).

Загальний вигляд вібровимірювальної апаратури для проведення вібродинамічних досліджень

     Впродовж досліджень науковцями були встановлені основні вібродинамічні параметри будівлі приймання ЦСВЯП та вплив на конструкції споруди роботи мостового крана. На даний час проводиться обробка та аналіз отриманих даних.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert