Захист дисертаціїНовини Спец. вчена рада 

Засідання спеціалізованої вченої ради: захист дисертації Горанчука В. В.

     13 травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – «Теплові та ядерні енергоустановки» молодшого наукового співробітника відділу безпеки ядерних установок Горанчука Вадима Вікторовича за темою «Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагностики».

     Науковий керівник роботи – д-р техн. наук завідувач відділення атомної енергетики ІПБ АЕС НАН України Борисенко Володимир Іванович.

Офіційні опоненти:

  • д-р фіз.-мат. наук, проф. завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України Каденко Ігор Миколайович;
  • д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри фізики Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету МОН України Маслов Олег Вікторович.

     Засідання вів голова спеціалізованої вченої ради, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. Носовський Анатолій Володимирович.

     Секретар спеціалізованої вченої ради – канд. техн. наук, старший науковий співробітник Кучмагра Олександр Аркадійович.

     Здобувачем було дано вичерпні відповіді на запитання членів спеціалізованої вченої ради, на зауваження офіційних опонентів, а також на зауваження до автореферату, які було отримано від 7 сторонніх організацій.

     Після публічного обговорення дисертаційної роботи, у ході таємного голосування члени спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01 одноголосно підтримали рішення щодо присудження В. В. Горанчуку наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – «Теплові та ядерні енергоустановки».

     Колектив Інституту та співробітники відділу безпеки ядерних установок щиро вітають свого колегу з успішним захистом дисертації та бажають подальшого професійного зростання та успішного втілення творчих і наукових планів!

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert