Наукова діяльність 

Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР

Проведено дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розроблено методичні рекомендації щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР, які спрямовані на забезпечення науково обґрунтованих підходів та методів використання різних технологій для приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища до екологічно безпечного стану. У ході виконання аналізу радіаційних наслідків важких аварій на енергоблоках АЕС та в навколишньому середовищі було зроблено акцент на оцінках ступеню радіаційного забруднення навколишнього середовища, активності та радіонуклідного складу матеріалів, що залишаються в межах післяаварійного енергоблока. В результаті аналізу переліку важких аварій (номінальний рівень потужності,…

Читати далі
Наукова діяльність 

Розвиток наукових засад та розробка інтегральних методів і технічних засобів діагностики технічного стану генеруючого обладнання, вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів енергоблоків АЕС

Розроблено математичну модель перебігу теплових процесів у стержні турбогенератора типу ТГВ-250-2ПТ3 під час закупорювання частини порожнистих елементарних провідників; розроблено математичну модель автоматичної діагностики технічного стану відповідальних вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів (ГЦН) АЕС з реакторами ВВЕР-1000, яка оперує сигналами датчиків штатних систем контролю вібраційного та шумового фону найбільш відповідальних вузлів насосів першого контуру ГЦН-195М – радіального та радіально-осьового підшипників ковзання та системи механічного ущільнення валу. Розроблено технічну пропозицію щодо створення автоматизованої системи безперервного вимірювання вологості водню в корпусі турбогенератора з використанням тонкошарових ємнісних перетворювачів. Розроблено й обґрунтовано технічне рішення…

Читати далі
Наукова діяльність 

Наукове обґрунтування превентивної оцінки стану території впливу можливих радіаційних аварій для удосконалення методів оцінки впливу радіаційних об’єктів на навколишнє середовище (ОВНС), системи радіаційного моніторингу та підвищення ефективності аварійного реагування на основі сучасних радіоекологічних, фізичних, математичних і геоінформаційних методів

Здійснено доопрацювання Алгоритму превентивної підготовки інформації для оцінки радіаційної ситуації (Алгоритм) у разі аварії на АЕС. Основними етапами Алгоритму є: проведення комплексного радіоекологічного районування території; оцінка потенційної радіоекологічної критичності виділених районів та присвоєння їм параметрів для здійснення прогнозування радіаційної ситуації у випадку аварії на АЕС. Алгоритм включає набори технологічних процедур для отримання оціночних карт і експертних критеріїв з метою забезпечення високої точності і достовірності інформації про формування радіаційної ситуації. Вибрано і підготовлено для територій Рівненської, Южно-Української та Чорнобильської АЕС кілька екстремальних синоптичних ситуацій з великими швидкостями вітру, що сприяють виносу…

Читати далі
Наукова діяльність 

Дослідження статистичних властивостей інтервалів між актами радіоактивного розпаду (на прикладі альфа-випромінювання U-234 та нейтронного потоку від PU-BE джерела) та застосування до аналізу ЛПВМ та відпрацьованого палива

Виявлено характерні критерії оптимальної обробки як експериментальних, так і модельних даних, при застосуванні яких мінімізується похибка при розрахунку статистичних параметрів довгих рядів даних. Показано, що функція розподілу довжин інтервалів при реєстрації альфа-струму 234U та 235U відповідає функції розподілу випадкових вибірок величин інтервалів, змодельованих комп’ютером на основі методу Монте-Карло та описується експоненціальним розподілом, а параметри імпульсного потоку від альфа-струму 234U та 235U описуються розподілом Пуассона, що дозволяє використовувати ряди вимірювань довжин інтервалів від альфа-струму в якості реперних під час пошуку нейтронів вимушеного поділу. Розроблено модель і алгоритм аналізу функцій розподілу довгих рядів вимірювань. На основі…

Читати далі
Наукова діяльність 

Розробка методів та засобів контролю коефіцієнтів реактивності ядерного реактора

Метою роботи є розробка нових методів визначення параметрів безпеки ядерного реактора – коефіцієнтів реактивності. Актуальність роботи визначається необхідністю реалізації на АЕС вимог правил ядерної безпеки для реакторів з водою під тиском, які діють з 2008 р. та містять нові положення по здійсненню постійного контролю за коефіцієнтами реактивності. Впровадження результатів запропонованої наукової роботи на АЕС є важливою складовою комплексної програми з підвищення безпеки реакторних установок. Завданнями роботи визначено: проведення аналізу та вибір методів вирішення проблеми неперервного визначення коефіцієнтів реактивності реактора; розробка вимог до апаратури контролю спектральних складових сигналів детекторів контролю ядерного реактора;…

Читати далі
Наукова діяльність 

Дослідження стану паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента та розробка методичних і технологічних підходів до їх кондиціювання

Розглянуто кілька варіантів первинного хімічного складу коріуму, що відрізняються ступенем окислення хімічних елементів та температурою початкового контакту розплаву з металевою підлогою приміщення 305/2. Моделювання наслідків взаємодії коріуму з компонентами термічно деградованого бетону (легкими оксидами) та металевих конструкцій (сталей різних марок) проведено з урахуванням функціональної залежності щільності взаємодіючих компонентів у рідкому стані від температури. Визначені основні елементи, що мають бути включені в модель матеріального середовища ядерно небезпечних скупчень (ЯНС) у межах зони глибокого проплавлення підреакторної плити. За результатами зведення матеріально-енергетичного балансу в моделі процесів дана оцінка тривалості часу, впродовж якого утворилася…

Читати далі
Наукова діяльність 

Комлексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно небезпечних об’єктів Чорнобильської зони відчуження

Проведено аналіз наявних даних щодо екологічного стану об’єктів навколишнього середовища, що знаходяться в зонах впливу радіаційно небезпечних об’єктів Чорнобильської зони відчуження. Збір даних про сучасний стан біотичних та абіотичних компонентів екосистем було виконано з використанням літературних даних та за даними результатів науково-дослідних робіт, що проводились низкою наукових колективів за останні десять років на території Чорнобильської зони відчуження. Було виконано аналіз та створено перелік радіаційно небезпечних об’єктів, які на даний час знаходяться на території Чорнобильської зони відчуження. З урахуванням їх територіального розміщення в зоні відчуження, специфіки їх функціонування, та перспектив роботи…

Читати далі
Новини 

Місія

МІСІЯ – створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

Читати далі
Новини 

Міжнародний семінар в ІПБ АЕС НАН України: «Від зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС до Нового Безпечного Конфайнмента»

16-18 травня 2017 року в ІПБ АЕС НАН України пройшов Міжнародний семінар «Від зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС до Нового Безпечного Конфаймента». Семінар проходив за фінансової та організаційної підтримки НАТО в рамках програми «Наука заради миру і безпеки». В роботі семінару взяли участь понад 50 вчених з Японії, США, Німеччини, Франції та України.

Читати далі
Журнал Проблеми безпеки АЕС 

Випуск 27, 2016 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Основні проблеми розвитку атомної енергетики України та шляхи їхнього вирішення О. В. Виговський c.5-12    Анотація: Висвітлено та проаналізовано головні проблеми енергетики України. Наведено дані по встановленій потужності електростанцій України та виробництву електроенергії на них за 2011 – 2014 рр. Розкрито основні проблеми розвитку атомної енергетики в Україні та запропоновано шляхи їхнього вирішення. Проведено аналіз статистичних даних щодо ушкоджень турбогенераторів блоків АЕС України за 2010 – 2014 рр. Виконано порі-вняльну оцінку питомої пошкоджуваності турбогенераторів блоків АЕС України. Розроблено рекомендації по підвищенню безпеки, надійності та ефективності експлуатації…

Читати далі
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert