Model of Radionuclide Uptake by Plants via Foliar Pathway: Kyshtym, Сhernobyl, Fukushima

     Це видання, третє в серії «Поведінка радіонуклідів у навколишньому середовищі», присвячене Фукусімі. Переглянуто основні висновки досліджень, починаючи з 2011 року, щодо поведінки радіонуклідів, викинутих у довкілля внаслідок аварії на атомній електростанції Фукусіма-Даїчі, включаючи атмосферне перенесення і випадання радіонуклідів, їхню подальшу долю та переміщення у ґрунтово-водному середовищі, поведінку у прісноводному, прибережному та морському середовищі, перенесення в наземне та сільськогосподарське середовище.      У третьому томі розглядається не лише динаміка радіонуклідів у навколишньому середовищі в коротко- та середньостроковій перспективі, а й моделювання та прогнозування довгострокових змін у часі. Поряд з…

Читати далі

Мультифізичне моделювання теплових процесів у торцевій зоні потужного генератора

     У колективній науковій монографії дослідники розглядають питання комплексного підходу до вибору перевізника, аналізують та вивчають методи визначення варіантів польоту, вибору стаціонарного rfid-зчитувача та методологічний підхід до обліку зенітної ракетної системи; удосконалюють методи параметризації нечітких когнітивних моделей; аналізують логістичне забезпечення загонів військ за досвідом бойових дій в Афганістані.      У розділі, підготовленому співробітником ІПБ АЕС НАН України Д. І. Хваліним, показано переваги побудови математичних моделей у програмному середовищі COMSOL Multiphysics. Найсуттєвішою перевагою є можливість вирішувати мультифізичні задачі, що дозволяє створювати комплексні (взаємопов’язані) моделі. Представлено алгоритм, математичний опис і…

Читати далі

Methods for analyzing the hydrogeological characteristics of the aquifiers in the vicinity of the Chornobyl nuclear power plant // Use of isotope hydrology to characterize groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants

    Монографія містить результати скоординованого дослідницького проєкту, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії з метою вивчення використання нових ізотопних методів разом зі звичайними для кращої оцінки гідрогеологічного стану у геологічних умовах майданчиків атомних електростанцій та забезпечення основною інформацією, яка може бути використана для прогнозування долі радіоактивних забруднювачів (таких, як тритій), викинутих у ґрунтові води в разі радіологічної аварії та/або під час нормальної роботи. З цією метою в десяти країнах були проведені дослідницькі проекти для характеристики системи підземних вод поблизу АЕС, які знаходяться на різних стадіях розробки. Монографія містить звіти…

Читати далі

Розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок

     У монографії розглянуто розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок. В області проміжних енергій на основі дифракційної ядерної моделі проаналізовано пружні зіткнення, реакції передачі нуклонів, розвалу і розсіяння зі збудженням низьколежачих колективних станів ядер-мішеней. Розвинуто мікроскопічний формалізм, що дає змогу виконувати високоточні розрахунки перерізів та поляризаційних характеристик реакцій. В області низьких енергій, з використанням формалізму інтегральних рівнянь Фадєєва і методу гіперсферичних гармонік, створено метод обрахування хвильової функції в області взаємодії. В області неперервного спектру при допорогових енергіях нуклона описано експериментальні перерізи розсіяння, для зв’язаних станів 3H і 3He одержано значення…

Читати далі
Новини 

Монографія: «Розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок»

     В редакції Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України вийшла друком монографія «Розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок» (автори: Л. А. Булавін, В. І. Ковальчук, А. В. Носовський). Обсяг видання – 200 с.      У монографії розглянуто розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок. В області проміжних енергій на основі дифракційної ядерної моделі проаналізовано пружні зіткнення, реакції передачі нуклонів, розвалу і розсіяння зі збудженням низьколежачих колективних станів ядер-мішеней. Розвинуто мікроскопічний формалізм, що дає змогу виконувати високоточні розрахунки перерізів та поляризаційних характеристик реакцій. В області низьких енергій, з використанням формалізму інтегральних рівнянь Фадєєва…

Читати далі
Новини 

Нагородження працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

     У лютому цього року Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України мав відзначити своє 30-річчя, але так сталося, що святкування було не на часі. Але життя продовжується, як продовжується і робота науковців інституту, які, до речі, не припиняли своїх досліджень у такі непрості для країни часи. Робота продовжувалась постійно, оскільки діяльність інституту пов’язана з дослідженнями в галузі безпеки використання ядерних технологій, зняття з експлуатації енергоблоків атомних станцій та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.      Соціальне значення робіт, що виконуються співробітниками інституту, полягає у захисті людей та довкілля від…

Читати далі
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert