НАН УкраїниНовини 

Експертна комісія з оцінювання діяльності ІПБ АЕС НАН України закінчила свою роботу

    У вересні 2017 р. Експертною комісією з оцінювання ефективності діяльності Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, створеною 14 серпня 2017 р. згідно з протоколом  № 3 засідання постійної комісії за науковими напрямами для здійснення оцінювання ефективності діяльності установ Секції фізико-технічних та математичних наук НАН України, було проведено оцінювання діяльності Інституту, його досягнень й потенціалу за період 2012–2016 рр. Оцінювання здійснювалося за критеріями, визначеними Методикою оцінювання, яка була введена в дію Постановою Президії НАН України № 75 від 15.03.2017 р. За цією новою Методикою оцінювання Інституту проводилось уперше.

    До складу комісії увійшли: заступник академіка-секретаря Відділення ядерної фізики та енергетики, директор ІЯД НАН України, д. ф.-м. н., проф. Слісенко В. І.  (голова комісії); заступник академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики, заступник директора з наукової роботи Інституту електродинаміки, чл.-кор. НАН України, д. т. н., ст. наук. співр. Жаркін А. Ф.; завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д. ф.-м. н., проф. Каденко І. М.; директор УкрНДІСГР НУБіП України, д. б. н., проф. Кашпаров В. О.; декан теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», д. т. н., проф. Письменний Є. М.

    До роботи комісії в якості запрошених осіб адміністрації ІПБ АЕС були залучені: директор ІПБ АЕС чл.-кор. НАН України, д. т. н., проф. Носовський А. В.; заступник директора з наукової роботи к. ф.-м. н. Щербін В. М.; вчений секретар к. ф.-м. н. Шевцова О. М.; завідувач відділення Краснов В. О.; в. о. завідувача відділення к. т. н. Сізов А. О. та завідувач відділення к. т. н. Борисенко В. І.

    26 вересня в рамках оцінювального візиту експерти відвідали офісні та лабораторні приміщення ІПБ АЕС у м. Чорнобилі. Після офіційного представлення членів експертної комісії, запрошених осіб адміністрації ІПБ АЕС та ознайомлення з розкладом роботи відбулося обговорення матеріалів, наданих до експертної комісії. Було проведено огляд Відділення ядерної та радіаційної безпеки і Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями, а також індивідуальні бесіди з дирекцією Інституту, керівниками цих підрозділів та іншими співробітниками.

    27 вересня в м. Києві було проведено огляд приміщень київського Відділення атомної енергетики Інституту, ознайомлення з його діяльністю та бесіди зі співробітниками.

    2 жовтня Голова експертної комісії Слісенко В. І. провів нараду та заключні бесіди з представниками адміністрації ІПБ АЕС та затвердив Висновок експертної комісії. На підставі результатів аналізу атестаційної справи з оцінювання Інституту, ознайомлення з діяльністю його наукових підрозділів та проведеного SWОT-аналізу експертна комісія оцінила діяльність Інституту як ефективну, зарахувавши його до наукових установ за категорією «А», а також сформулювала рекомендації щодо покращення його діяльності.

Цей запис також доступний: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert