Випуск 15, 2011 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ АЕС
В. І. Борисенко, О. О. Ключников, В. І. Пампуро c.6-12

   Анотація: Розглянуто питання кількісного визначення показників безпеки реакторних установок (РУ). Таким показником безпеки в нормативних документах є оцінено частоту пошкодження активної зони (ЧПАЗ), чисельні значення якої однакові для реакторів різних типів і потужності, а діапазон зміни більше двох порядків. Запропоновано алгоритм визначення показників безпеки на основі конструктивних показників безпеки РУ. Розглянуто приклад визначення показників безпеки РУ по питомій активності теплоносія першого контуру ВВЕР-1000.
   Ключові слова: реакторна установка, показники безпеки, імовірнісна модель події аварії, частота пошкодження активної зони, активність теплоносія.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ РЕЖИМУ РАБОТИ ЕНЕРГОБЛОКА ВВЕР-1000 З ПРИРОДНОЮ ЦИРКУЛЯ-ЦІЄЮ ТЕПЛОНОСІЯ ПЕРШОГО КОНТУРУ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТНОЇ ПРОБЛЕМИ З ВАЛІДАЦІЇ КОДУ RELAP5
В. І. Борисенко, А. Г. Крушинський, В. П. Мукоїд, Павлін Грудєв, Малінка Павлова c.13-20

   Анотація: Викладено основні результати валідації розрахункового коду RELAP5 у рамках міжнародного співробітництва спеціалістів України та Болгарії при реалізації стандартної проблеми для енергоблоку № 6 АЕС «Козлодуй» з реактором типу ВВЕР-1000. Наведено порівняльний аналіз розрахункових результатів із результатами натурних випробувань. Надано загальний висновок про можливість застосування розрахункового коду RELAP5 для моделювання перехідних процесів у реакторних установках із реакторами ВВЕР-1000.
   Ключові слова: атомна електрична станція, теплогідравлічні процеси в реакторних установках, валідація розрахункового коду, стандартна проблема, розрахунковий код RELAP5.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА ПЕРЕДКРИЗОВОЇ ОБЛАСТІ НА ПОВЕРХНІ  ТЕПЛОВІДДАЧІ ТВЕЛ
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, О. І. Шараєвська c.21-28

   Анотація: Розглянуто відомі теоретичні та експериментальні дані щодо характеру еволюції сухих плям та уточнено  уявлення  про механізм тепловіддачі з поверхні, що обігрівається, у передкризовій області.
   Ключові слова: поверхня тепловіддачі, пристінний шар, криза кипіння, суха пляма.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗ ТЕПЛОВІДДАЧІ  У РЕАКТОРНИХ КАНАЛАХ
І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, О. І. Шараєвська c.29-34

   Анотація: Розглянуто особливості визначення кризи тепловіддачі при вимушеному русі пароводяного потоку в каналах енергетичних ядерних реакторів.
   Ключові слова: ядерний реактор, парорідинний потік, криза тепловіддачі.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОЕКТ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГРАМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ РЕМОНТНИХ КАМПАНІЙ ЕНЕРГОБЛОКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
М. М. Подушка, А. М. Ристенков, В. І. Скалозубов, Ю. Л. Коврижкін c.35-41

   Анотація: Наведено техніко-економічні обґрунтування, зміст та очікувані результати реалізації перспективної програми оптимізації планування Запорізької АЕС.
   Ключові слова: : коефіцієнт використання встановленої потужності, плановий ремонт, технічне обслуговування та ремонт, автоматизовані системи керування, ремонт за технічним станом, ризик-орієнтовані підходи.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ РОЗРОБКИ КЕРІВНИЦТВ ТА ІНСТРУКЦІЙ  З УПРАВЛІННЯ ЗАПРОЕКТНИМИ АВАРІЯМИ НА АЕС ІЗ ВВЕР
В. І. Скалозубов, Хадж Фараджаллах Даббах А., К. В. Скалозубов, Г. С. Драган c.42-45

   Анотація: Представлено аналіз посібників з управління позапроектними аваріями та симптомно-орієнто­ваних інструкцій, що розробляються останнім часом. Показано, що більш перспективним є розробка симптомно-орієнтованих інструкцій, що враховують усі можливості проектів ВВЕР з управління запроектними аваріями.
   Ключові слова: запроектна аварія, симптомно-орієнтований підхід, управління аварією.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КВАЛІФІКАЦІЯ БРУ-А ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ
К. С. Агейкіна, Г. Г. Габлая, Г. С. Драган, Ю. Л. Коврижкін c.46-50

   Анотація: Наведено аналітичні й розрахункові обґрунтування консервативної кваліфікації БРУ-А серії 1115, 960 на сейсмічні впливи понад проектних 6 балів за шкалою MSK. Показано, що при сейсмічних впливах у 7 балів умови міцності конструкції БРУ-А виконуються.
   Ключові слова: швидкодіюча редукційна установка скидання пари в атмосферу (ШРУ-А), кваліфікація, сейсмічні впливи, розрахунки міцності.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ ІНЦИДЕНТУ 22 ВЕРЕСНЯ 2009 р. З НЕЗАКРИТТЯМ ІМПУЛЬСНО-ЗАПОБІЖНОГО ПРИСТРОЮ КОМПЕНСАТОРА ТИСКУ НА ЕНЕРГОБЛОЦІ № 3 ВП “РІВНЕНСЬКА АЕС”
О. О. Ключников, В. І. Скалозубов, Ю. О. Комаров, М. І. Колисниченко, П. І. Ковтанюк, Ю. О. Павлов c.51-59

   Анотація: Наведено основні результати аналізу відомого інциденту на енергоблоці № 3 ВП РАЕС, пов’язаного з незакриттям (після відкриття) імпульсно-запобіжного пристрою компенсатора тиску в процесі планових випробувань. Установлено основні причини події та показано, що при цьому не було порушено правила і норми ядерної та радіаційної безпеки.
   Ключові слова: імпульсно-запобіжний пристрій компенсатора тиску, запобіжний клапан, ядерна та радіаційна безпека.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕВИХ ФЕРМ МАШИННИХ ЗАЛІВ АЕС
Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, О. Т. Матченко, Л. Ф. Первушова c.60-65

   Анотація: Викладено методику оцінки залишкового ресурсу елементів сталевих ферм унаслідок деформацій повзучості.
   Ключові слова: ресурс, довговічність, методика.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ
Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, П. Т. Матченко, Л. Ф. Первушова c.66-71

   Анотація: Розроблено інженерну методику попередньої оцінки довговічності або залишкового ресурсу зварних з’єднань за величинами швидкостей старіння сталей і факторів, що впливають на старіння.
   Ключові слова: довговічність, ресурс, зварне з’єднання.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕСУРСУ УЩІЛЬНЮВАЧІВ І ГЕРМЕТИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, П. Т. Матченко, Л. Ф. Первушова c.72-84

   Анотація: Розроблено методику оцінки довговічності й залишкового ресурсу герметиків та ущільнювачів деформаційних швів будівельних конструкцій, що враховує вплив основних факторів на швидкість старіння.
   Ключові слова: ресурс, ущільнювач, герметик, довговічність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

ВИВЧЕННЯ РОЗЧИННОСТІ АЕРОЗОЛІВ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»  В РІДИНАХ РІЗНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ
О. О. Одінцов, Б. І. Огородников c.85-95

   Анотація: Визначено ступінь і швидкість розчинності радіоактивних аерозолів, відібраних у 2005 та 2007 р. із системи «Байпас» об’єкта «Укриття» в дистильованій воді, імітаторах легеневої рідини, імітаторові «блокової» води та соляній кислоті з концентрацією 0,1 моль/л. Показано, що ступінь розчинності радіонуклідів 90Sr, 137Cs, 238,239,240Pu і 241Am залежить від хімічного складу рідини. Кінетика розчинності 90Sr, 137Cs добре описується двоекспоненціальною моделлю.
   Ключові слова: радіоактивні аерозолі, розчинність, радіонукліди, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ЧИННИКІВ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИМІЩЕННЯ 001/3 ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. О. Одінцов, В. Є. Хан, Б. І. Огородников c.96-102

   Анотація: Представлено результати регулярного контролю вмісту урану та об’ємних активностей 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu і 241Am у водному скупченні в приміщенні 001/3 об’єкта «Укриття». Визначено вміст 222Rn і водню в повітрі приміщень 01/3 і 001/3. Об’ємна активність 222Rn у приміщенні 01/3 становить 55 ± 30 Бк/м3. Концентрація водню в приміщенні 001/3 на час відбору проб (квітень – червень 2010 р.) не перевищувала 0,002 % (об’єм.).
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», рідкі радіоактивні відходи, радіонукліди, радон, водень.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ НУКЛІДІВ ЩОДО КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ ВИГОРЯННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА РВПК-1000
О. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. І. Одинокін c.103-109

   Анотація: Розглянуто питання, пов’язані з вибором нуклідів, що враховуються в методиці контролю глибини вигоряння відпрацьованого ядерного палива, заснованої на методі нейтронної радіометрії. Проаналізовано склад джерел нейтронів (як при спонтанному поділі, так і за рахунок (α, n)-реакцій на кисні оксидного палива) відпрацьованих тепловиділяючих збірок, вихід нейтронів кожного нукліда і внесок цього параметра в його загальне значення при різних параметрах відпрацьованого палива (глибини вигоряння та часу витримки). На підставі аналізу визначено оптимальний склад нуклідів, облік яких необхідний при контролі глибини вигоряння ядерного палива.
   Ключові слова: відпрацьоване ядерне паливо, глибина вигоряння, вихід нейтронів, a-актив­ність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОЛІМОВАНИЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТР НА ОСНОВІ CdZnTe-ДЕТЕКТОРА
В. Г. Батій, І. М. Копанець, М. О. Кочнєв, О. А. Правдивий,  О. Г. Савчук, В. В. Селюкова, Д. В. Федорченко, М .А. Хажмурадов c.110-117

   Анотація: Розроблено дослідний зразок колімованого гамма-спектрометра на основі CdZnTe-детектора КГС-01. Визначено можливості та граничні межі використання установки КГС-01. Описано програмне забезпечення та систему відеоспостереження, якою оснащений КГС-01.
   Ключові слова: гамма-випромінювання, гамма-спектрометр, CdZnTe-детектор, кутові розподіли, польові вимі-рювання.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert