ВЯРБ: Відділ радіаційного моніторингу

Завідувач відділу, канд. техн. наук

 Хан Валерій Єн-Ільєвич

Валерій Єн-Ільєвич Хан закінчив Московський інститут хімічного машинобудування за спеціальністю «Машини та апарати хімічних виробництв». Кандидат технічних наук, захистив дисертацію у 1992 р. за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин».

Трудову діяльність розпочав у 1974 р. лаборантом в Київському політехнічному інституті. З 1980 по 1983 рр. після закінчення інституту працював інженером у Київській філії ДержНДІХлорПроекту, а з 1983 р. – в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. З березня 1997 р. по теперішній час постійно працює в Інституті проблем безпеки атомних електростанції НАН України. Пройшов шлях від інженера до завідувача відділом.

Починаючи з червня 1986 р. В. Є.-І. Хан брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За його безпосередньої участі були розроблені кілька технологічних процесів і дослідно-промислових установок, які пройшли відомчі й міжвідомчі випробування та були прийняті на озброєння, або рекомендовані до впровадження. За роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відзначений почесними грамотами та подяками Міністерства оборони СРСР та інших відомств. У 2011 р. нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Основні напрями досліджень В. Є.-І. Хана: фізико-хімічні та радіаційні властивості матеріалів, що вміщують ядерне паливо, рідкі радіоактивні відходи, радіоактивний аерозоль. Розробка способів очистки радіоактивно забруднених вод. Особливе місце в його діяльності займають роботи з вирішення проблеми перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, у тому числі керівництво роботами з моніторингу викидів та скидів об’єкта «Укриття».

 Загальний науковий доробок В. Є.-І. Хана складає понад 100 публікацій, у тому числі 5 патентів на винаходи.

Основні напрямки діяльності Відділу:

 • розробка та наукове обґрунтування методів моніторингу об’єктів із радіаційно небезпечними технологіями та навколишнього середовища в зоні впливу цих об’єктів;
 • здійснення комплексної оцінки радіаційних впливів на оточуюче середовище об’єкта «Укриття»;
 • розробка, наукове обґрунтування, аналіз і оптимізація заходів щодо забезпечення прийнятного екологічного стану навколишнього середовища під час виконання робіт з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему в межах його зони впливу;
 • дослідження об’єкта «Укриття» з метою прогнозування його радіаційної й екологічної небезпеки, проведення радіохімічного аналізу, альфа-, гама-спектрометрії проб повітря, води, ґрунту, ПВМ, а також науково-дослідна діяльність з розробки і впровадження нових методик оцінки стану навколишнього середовища;
 • вивчення фізико-хімічних властивостей ПВМ, їх радіонуклідного й елементного складу; дослідження процесів взаємодії ПВМ із зовнішнім середовищем, а також дослідження процесів, пов’язаних зі зміною структури і складу ПВМ у часі; вивчення форм існування і просторового розташування ПВМ у приміщеннях об’єкта «Укриття», геометрія скупчень ПВМ, отримання кількісних і якісних оцінок їх радіаційної й екологічної небезпеки.

Структура відділу:

 • сектор моніторингу стану ПВМ — завідувач канд. техн. наук О. С. Лагуненко;
 • сектор фізико-хімічних методів аналізу — завідувач канд. техн. наук О. О. Одінцов;
 • сектор спектрометричних методів аналізу — завідувач канд. техн. наук О. К. Калиновський.

Колектив ВРМ

Основні досягнення:

Відділ виконує дослідження за бюджетною програмою, науково-технічний супровід робіт на об’єкті «Укриття» та роботи за замовленнями Чорнобильської АЕС.

Колектив відділу радіаційного моніторингу має великий досвід науково-дослідних робіт на об’єкті «Укриття» та радіаційно небезпечних об’єктах, що знаходяться у Чорнобильській зоні відчуження.

Персонал працює в лабораторіях ІІ та ІІІ класу з сучасним обладнанням, має професійну підготовку, високу кваліфікацію та досвід роботи щодо проведення радіохімічних досліджень, альфа-, гамма-спектрометрії, бета-радіометрії, рентгенофлуоресцентного аналізу та ін.

 

Роботи в радіохімічній лабораторії

    Роботи в радіохімічній лабораторії

Фахівцями Відділу проведено великий обсяг робіт щодо комплексного дослідження радіаційних умов у зонах виконання робіт на об’єкті «Укриття», які виконувалися в рамках проектів по перетворенню об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (SIP); запроваджено новий підхід у розробці заходів протирадіаційного захисту персоналу і навколишнього середовища, а також виконано обґрунтування радіаційної безпеки персоналу і навколишнього середовища при проведенні практично всіх робіт в рамках реалізації проекту SIP, зокрема:

 • «Реконструкція повітропроводу системи «Байпас» ВТ-2»;
 • «Демонтаж вентиляційної труби ВТ-2»;
 • «Будівництво огороджувального контуру Нового безпечного конфайнмента (НБК)» та багато інших.

Розроблено і впроваджено на об’єкті «Укриття» полімерні склади для пригнічення радіоактивних аерозолів у підпокрівельному просторі.

Працівники відділу в рамках Контракту на здійснення послуг Інженера-Клієнта (SIP09-2-001) виконали ряд важливих робіт, зокрема, введення в експлуатацію та метрологічна повірка комплексу радіаційного моніторингу радіоактивних відходів безпосередньо в автотранспорті.

Контроль руйнування паливновмісних матеріалів у приміщенні 210/7 об’єкта «Укриття»

Суттєвий внесок працівники відділу зробили у дослідження радіаційних умов і розробку заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки та оцінку впливу на навколишнє середовище при будівництві/модернізації об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями у зоні відчуження, а саме: будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, Техніко-економічне обґрунтування проекту виведення водоймища-охолоджувача Чорнобильської АЕС з експлуатації та інші.

Підготовка обладнання та виконання робіт по відбору проб радіоактивних аерозолів в об’єкті «Укриття»

Співробітниками відділу проводиться регулярний моніторинг стану та аналіз поведінки ПВМ об’єкта «Укриття». Проводяться дослідження:

 • дисперсного та радіонуклідного складу аерозолів об’єкта «Укриття»;
 • динаміки поведінки урану, продуктів поділу і трансуранових елементів у радіоактивній воді об’єкта «Укриття»;
 • характеристик і поведінки радіоактивних аерозолів у місцях скупчень ЛПВМ в об’єкті «Укриття»;
 • характеристик паливного пилу у викидах з об’єкта «Укриття» та нового безпечного конфайнмента;
 • ізотопного складу трансуранових елементів у ЛПВМ об’єкта «Укриття»;
 • процесів вилуговування радіонуклідів з ПВМ об’єкта «Укриття» розчинами різного хімічного складу.

Розроблено рекомендації з питань поточної безпеки об’єкта «Укриття» на етапах його перетворення на екологічно безпечну систему.

Проведено випробування нових коагулянт-флокулянтів та селективних неорганічних сорбентів при очищенні радіоактивної води від органічних (полімерних) речовин і радіонуклідів, зокрема трансуранових елементів.

    Роботи по відбору проб радіоактивної води та радіоактивного пилу в об’єкті «Укриття»

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert