Випуск 16, 2011 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТРАНСМУТАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ В ЕЛЕКТРО-ЯДЕРНІЙ СИСТЕМІ, КЕРОВАНІЙ ПОТУЖНИМ НЕЙТРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ
В. О. Бабенко, В. І. Гулік, В. М. Павлович, А. П. Рибалова c.8-16

   Анотація: Розглянуто проблему радіоактивних відходів ядерної енергетики. Проаналізовано спектр радіоактивних відходів та умови, при яких трансмутація цих радіоактивних відходів буде проходити більш ефективно. Представлено результати моделювання трансмутації основних радіоактивних ізотопів у двозонній підкритичній системі, керованій потужним нейтронним генератором.
   Ключові слова: трансмутація радіоактивних відходів, електроядерні системи, підкритичні реактори.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ АВАРІЙНОГО РЕАГУВАННЯ АЕС
Т. Д. Лев, О. Г. Тищенко, В. М. Піскун c.17-26

   Анотація: Відповідно до вимог МАГАТЕ щодо забезпечення інформаційно-аналітичними і картографічними матеріалами систем аварійного реагування на АЕС в ІПБ АЕС НАН України створюється просторовий банк даних з урахуванням географічних особливостей, соціально-економічних показників і даних моніторингу навколишнього середовища АЕС. На основі аналізу зв’язків між екологічними параметрами та географічними особливостями місцевості виявлено специфіку радіоекологічних умов територій 30-кілометрової зони АЕС на прикладі Рівненської та Хмельницької АЕС. Визначення критичних територій, які максимально впливають на формування дозового навантаження на населення, дозволить розробити своєчасно превентивні й захисні заходи для населення при різних сценаріях аварійних ситуацій.
   Ключові слова: банк даних, картографування, районування, комплексний аналіз.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЕНЕРГОБЛОК ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ,  БЕЗПЕКИ ТА ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
О. Г. Кенсицький, О. О. Ключников, Г. М. Федоренко c.27-36

   Анотація: Проаналізовано стан та напрямки розвитку атомної енергетики України, вплив електротехнічного та теплоенергетичного обладнання на показники надійності, безпеки та енерго-екологічної ефективності енергоблока АЕС. Запропоновано та обґрунтовано нові технічні рішення щодо їхнього підвищення.
   Ключові слова: енергоблок, турбогенератор, охолодження, надійність, безпека.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ З ВИЗНАЧЕННЯ  ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ АЕС (ОГЛЯД)
Т. І. Матченко, О. Т. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова c.37-44

   Анотація: Виконано аналіз існуючої методичної бази щодо визначення технічного стану та залишкового ресурсу будівельних конструкцій I і II категорії відповідальності. Визначено відсутні будівельні норми для оцінки стану і ресурсу будівельних конструкцій, розглянуто складові для вирішення цієї проблеми.
   Ключові слова: ресурс, залізобетон, довговічність, методика.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ  АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
А. А. Ключников, І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін c.45-48

   Анотація: Розглянуто пріоритетні напрямки досліджень та розробок, що виконуються у відділі надійності теплотехнічного обладнання ядерних реакторів. Критично проаналізовано відомі методи діагностики та контролю процесів генерації парової фази у реакторах, що охолоджуються водою. Проаналізовано задачі розробки діагностичної системи нового покоління на основі інтелектного програмного забезпечення.
   Ключові слова: теплогідравлічні процеси, інтелектна діагностика.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОМЕНТАРІ ДО КОМПЛЕКСНОЇ (ЗВЕДЕНОЇ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ
О. О. Ключников, В. І. Скалозубов, О. В. Шавлаков c.49-52

   Анотація: Наведено аналіз окремих пріоритетних заходів нової довгострокової галузевої програми по підвищенню безпеки АЕС України і запропоновано рекомендації для успішного вирішення поставлених завдань.
   Ключові слова: атомна електростанція (АЕС), водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), підвищення безпеки, система, важлива для безпеки.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ І ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АЕС РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИМИ МЕТОДАМИ
Ю. О. Комаров, В. І. Скалозубов c.53-60

   Анотація: Розглянуто загальні питання пріоритезації модернізацій та заходів з підвищення безпеки АЕС із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. Застосування підходів показано на прикладі аналізу доцільності впровадження модернізації системи автоматизованого контролю та управління з автоматичного управління аваріями з поміжконтурними течами.
   Ключові слова: безпека, показник безпеки, ризик-орієнтований метод, аварії з поміжконтурними течами, система автоматизованого контролю та управління.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ РОЗРАХУНКОВОГО МЕТОДУ КВАЛІФІКАЦІЇ БРУ-А  В УМОВАХ ДВОФАЗНОГО ПОТОКУ
Хадж Фараджаллах Даббах А., К. В. Скалозубов c.61-66

   Анотація: Наведено аналіз розробленого раніше розрахункового методу оцінки працездатності швидко­діючого редукційного пристрою скидання середовища в атмосферу в процесі позапроектних аварій з двофазним потоком. Показано, що основні обмеження для застосування методу пов’язані з прийнятими припущеннями про потенційні та гомогенні режими течії.
   Ключові слова: водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), швидкодіючий редукційний пристрій скидання середовища в атмосферу (БРУ-А), двофазний потік, позапроектні аварії, міжконтурні течі.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

РАДІОАКТИВНІ АЭРОЗОЛІ ПРИМІЩЕННЯ 304/3 ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» ТА ПИЛОГЕ-НЕРУЮЧА ЗДАТНІСТЬ ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ У НЬОМУ
В. П. Бадовський, О. О. Ключников, О. Е. Меленевський,  Ю. В. Морозов, І. О. Ушаков, В. М. Щербін c.67-76

   Анотація: У 2008 – 2011 рр. проведено вивчення характеристик радіоактивних аэрозолів (ра) у приміщенні 304/3, що вміщує лавоподібні паливовмісні матеріали (ЛПВМ), об’єкта «Укриття». Досліджувалося розподілення об’ємних концентрацій ра, що вміщують довгоіснуючі альфа- та бета-випромі­нювачі,  окремо 137Cs та 212Pb  по  трьох  групах  з  аеродинамічними  діаметрами ≥ 2,0 мкм;  ≥ 0,6, але ≤ 2,0 мкм і ≤ 0,6 мкм. Виявлено присутність паливних ра та ра, що вміщують тільки 137Cs із середніми концентраціями 2∙10-3 та 10-1 Бк/м3, що мало змінились за час досліджень. У паливних ра відношення концентрації 90Sr до концентрації альфа-випромінювачів перевищує розрахункове для палива з 24-літньою витримкою в 1,5 рази, а 137Cs – занижено в 1,5 – 2 рази. Припускається, що компенсація частки ра, що осідає, відбувається за рахунок частинок з радіонуклідами, що відриваються від забруднених ними поверхонь приміщення. Для досягнення концентрації паливних ра, що вимірювались, щільності поверхневого забруднення цими частинками повинні бути сумірними із щільністю радіонуклідів у ЛПВМ. Наведено аргументи на користь формування шару цих частинок із фрагментів, що відриваються від поверхні ЛПВМ. Виявлено приріст концентрації дрібнодисперсної фракції паливних ра, що становив (5 ± 3,1)·10-5 Бк/м3 у рік.
   Ключові слова: аерозолі об’єкта «Укриття», паливні аерозолі, поверхня ЛПВМ, віртуальний імпактор.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИНАМІКИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ БІЛОРУСІ 131I ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ
М. М. Талерко c.77-85

   Анотація: За допомогою лагранжово-ейлерової моделі атмосферного перенесення LEDI виконано розрахунки формування радіоактивного забруднення 131I території трьох найбільш забруднених областей Білорусі. Проведено верификацію отриманих результатів на даних вимірювань активності 131I у ґрунті, що були виконані в перші місяці після аварії в 534 населених пунктах Білорусі. Оцінено внесок механізму вологого вимивання радіонуклідів з атмосфери внаслідок дощів і туманів у період розповсюдження радіоактивних викидів з ЧАЕС.
   Ключові слова: Чорнобильська аварія, модель атмосферного перенесення, радіоактивний йод, вологе вимивання.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

25 РОКІВ ЕВОЛЮЦІЇ УЯВЛЕНЬ ПРО ПАЛИВОВМІСНІ МАТЕРІАЛИ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»: СЦЕНАРІЇ ЇХНЬОГО УТВОРЕННЯ ТА ФІЗИЧНІ МІРКУВАННЯ
О. В. Жидков c.86-100

   Анотація: Проведено огляд і критичний аналіз концепцій різних років, де ідентифікуються провідні фізичні чинники перебігу активної фази аварії 1986 р. на ЧАЕС, що спричинили утворення лаво­подібних паливовмісних матеріялів (ЛПВМ) та унікально сильні радіоекологічні наслідки в порівнянні з іншими відомими важкими ядерними аваріями. Стаття містить нові експериментальні й розрахунково-оціночні матеріали, на базі яких дістають несуперечливого фізичного пояснення як механізми утворення й розповсюдження ЛПВМ, так і відмінності у властивостях ЛПВМ різних видів.
   Ключові слова: важка ядерна аварія, опромінене ядерне паливо, паливовмісні матеріали.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ТЕМПЕРАТУРНІ АНОМАЛІЇ В ЗОНАХ КРИТМАСОВОГО РИЗИКУ
Є. Д. Висотський, О. В. Михайлов c.101-109

   Анотація: Наведено результати досліджень динаміки температурних градієнтів на периферії ядерно-небезпечних скупчень, розташованих у південно-східному квадранті приміщення 305/2 в зонах проплавлення підреакторної плити. Оцінено характеристики джерела тепла та прикордонного шару, що відокремлює  його  від  незруйнованої  частини  підреакторної  плити. Зроблено  висновок  про те, що кількість палива в скупченні, що оцінюється в 20 т, здатне за рахунок залишкового тепловиділення підтримувати існуючу термодинамічну рівновагу з оточуючими теплопровідними середовищами.
   Ключові слова: паливовмісні матеріали, залишкове тепловиділення, градієнт температури, теплопровідність, ізотермічна поверхня.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РІДКІ РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ НА НИЖНІХ ВІДМІТКАХ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
О. О. Одінцов, В. Є. Хан, В. О. Краснов, В. М. Щербін c.110-123

   Анотація: Представлено результати регулярного контролю неорганізованих водних скупчень на нижніх відмітках об’єкта «Укриття». Визначено, що кількість води в приміщеннях басейна-барботера залежить від інтенсивності утворення конденсаційної вологи в літній період. Показано динаміку змісту урану, продуктів поділу (90Sr, 137Cs, 154,155Eu) і трансуранових елементів (238Pu, 239+240Pu, 241Am, 244Cm) у рідких радіоактивних відходах об’єкта «Укриття».
   Ключові слова: уран, цезій, стронцій, плутоній, америцій рідкі радіоактивні відходи, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СВАЙНОГО  ФУНДАМЕНТУ НА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ В РАЙОНІ БУДІВНИЦТВА НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
М. І. Панасюк, А. М. Алфьоров, М. Б. Стариков, І. А Литвин, Є. П. Люшня c.124-129

   Анотація: Виконано прогноз зміни гідрогеологічних умов у результаті проектування свайного фундаменту нового безпечного конфаймента, що перекриває частково природний фільтраційний потік грунтових вод у першому від поверхні водоносному горизонті. Прогноз виконано чисельними методами математичного моделювання фільтраційних процесів.
   Ключові слова: математичне моделювання, свайний фундамент, новий безпечний конфайнмент.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДОН І ЙОГО ДОЧІРНІ ПРОДУКТИ В ОБ’ЄКТІ «УКРИТТЯ» У 2000 – 2010 рр.
Б. І. Огородиков, В. Є. Хан, Е. М. Пазухін, В. О. Краснов c.130-136

   Анотація: За допомогою трекових детекторів ТДА-01 і пакетів волокнистих фільтрів Петрянова в 2000 – 2010 рр. виміряно концентрації радону та його дочірніх продуктів (ДП) у приміщеннях об’єкта «Укриття». Установлено, що медіанний за активністю аеродинамічний діаметр аерозолів ДП радону й торону варіює від 0,08 до 0,8 мкм. Радонові зйомки, виконані в 2006 – 2010 рр. в приміщеннях об’єкта «Укриття», показали, що середньорічна концентрація радону перевищує 150 Бк/м3. Найбільш високий вміст радону (близько 800 Бк/м3)  виявлено  в  приміщенні  012/7,  де  знаходиться  скупчення  лавоподібних  паливовмісних матеріалів. При середніх концентраціях радону 170 Бк/м3 і торону 10 Бк/м3 додаткове інгаляційне опромінення  стає порівнянним  із зовнішнім  регламентованим  опроміненням. Наявність  дочірніх продуктів  радону  й торону  є  негативним  чинником  стану  радіаційної  обстановки  в  об’єкті «Укриття». Необхідно знайти джерела та шляхи надходження благородних газів і вжити заходів щодо їхньої елімінації.
   Ключові слова: радон, торон, дочірні продукти, трековий детектор, аерозолі, фільтри Петрянова, концентрація, інгаляційна доза, об’єкт «Укриття».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПИЛОВА БУРЯ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС
Б. І. Огородников c.137-150

   Анотація: Розглянуто метеорологічну ситуацію під час пилової бурі, яка спостерігалася 5 – 7 вересня 1992 р. на територіях України та Білорусії, забруднених радіоактивними продуктами Чорнобильської аварії. Максимальні середні швидкості вітру в Чорнобилі та Прип’яті становили 10 – 12 м/с, пориви сягали 20 м/с. Установлено, що концентрації радіоактивних аерозолів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС збільшувалися на один-два порядки величини. Зареєстровано перенесення радіоактивних пилових часток в околиці Вільнюса.
   Ключові слова: пилова буря, швидкість вітру, радіоактивні аерозолі, перенесення пилу.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Кінетична модель поведінки 137Cs в системі «грунт – рослина», що враховує агрохімічні властивості грунту
Б. С. Прістер, В. Д. Виноградська c.151-161

   Анотація: За даними багаторічного радіоекологічного моніторингу забруднених у результаті аварії на ЧАЕС угідь України досліджено динаміку накопичення 137Cs рослинами в широкому діапазоні екологічних умов. На підставі сучасних уявлень про трансформацію форм радіонукліда в грунті створено кінетичну модель поведінки 137Cs в системі «грунт – рослина», що використовує в якості аргументу комплексну оцінку агрохімічних властивостей грунту, розраховану за тріадою – реакція грунтового розчину, вміст органічної речовини та сума поглинених основ. Установлено високу точність розробленої моделі й оцінено можливість її використання для інших територій.
   Ключові слова: модель, 137Cs, радіонуклід, сільськогосподарська культура, тип грунту, агрохімічні властивості грунту, коефіцієнт переходу, Sef.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СТАН СТОВБУРОМОЗКОВИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ВПЛИВІ РАДІАЦІЇ, ЗУМОВЛЕНОЇ АВАРІЄЮ НА ЧАЕС, ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВОЇ ТА ГОЛОСОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЙ
Т. А. Шидловська c.162-172

   Анотація: Викладено результати багаторічних клінічних досліджень у ліквідаторів аварії на ЧАЕС та жителів забруднених радіонуклідами територій. За допомогою об’єктивних методів обстеження показано, що при контакті з радіацією розвиваються патологічні зміни в центральнії нервовій системі, зокрема в стовбуромозкових її структурах, порушення слухової та голосової функцій.
   Ключові слова: стовбуромозкові структури головного мозку, слуховий аналізатор, голосоутворення, ліквідатори аварії на ЧАЕС.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert