Випуск 17, 2011 року, Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВЕЛИКОЇ АВАРІЇ НА АЕС ФУКУСІМА-1
О. О. Ключников, В. І. Скалозубов, Хадж Фараджаллах Даббах А. c.8-16

   Анотація: Аналізуються корінні причини руйнування захисних бар’єрів безпеки в процесі аварії на АЕС Фукусіма-1 і запропоновано рекомендації щодо подальшого вдосконалення забезпечення управління подібними важкими аваріями на вітчизняних енергоблоках з ВВЕР.
   Ключові слова: зовнішні та внутрішні екстремальні події, позапроектна аварія, важка аварія, захисний бар’єр безпеки, критична конфігурація системи, функція безпеки.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОДЕФЕКТІВ В ОБМОТЦІ ТА ОСЕРДІ СТАТОРА  ПОТУЖНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ БЛОКІВ АЕС ТА ЇХНЯ ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ
О. О. Ключников, Г. М. Федоренко, О. В. Виговський c.17-26

   Анотація: Наведено показники пошкоджуваності турбогенераторів енергоблоків АЕС України за 2006 – 2010 рр. та коефіцієнт готовності турбогенераторів типу ТВВ-1000-2 енергоблоків АЕС України в 2003 – 2010 рр. Обґрунтована необхідність виявлення осередків локальних перегрівів у вузлах і елементах турбогенераторів. Розроблено інтелектуальну методику, алгоритми та програму для виконання на ЕОМ розрахунку тривимірного температурного поля спільно осердя та обмотки статора двополюсного турбогенератора потужністю 1000 МВт для визначення локальних перегрівів. Проведено численні обчислювальні експерименти по визначенню локальних перегрівів в обмотці та осерді статора турбогенератора при наявності термодефектів. Розроблено рекомендації щодо підвищення безпеки, надійності та ефективності експлуатації турбогенераторів типу ТВВ-1000-2 блоків АЕС.
   Ключові слова: турбогенератор, обмотка, осердя статора, стрижень, термодефект, перегрів, локалізація.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКИ ТРИВАЛОСТІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУ-ВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ РЕМОНТУ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ОБЛАДНАННЯ АЕС
Ю. О. Комаров, В. Ю. Кочнєва c.27-39

   Анотація: Розроблено модель прогнозування тривалості до проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання АЕС, що рідко відмовляє, на підставі оцінок гамма-процентного напрацювання до відмови. При цьому враховуються дані по відмовах, тенденція зміни визначальних параметрів технічного стану обладнання та експертна оцінка напрацювання до відмови обладнання.
   Ключові слова: ремонт за технічним станом, DN-розподіл, параметр технічного стану, напрацювання до відмови, атомна електростанція, фізико-статистичний метод оцінки надійності, байєсівська оцінка, експертна оцінка.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ АЕС, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова c.40-52

   Анотація: Викладено співвідношення розрахунку надійності перерізу залізобетонної конструкції з урахуванням деформацій повзучості бетону та арматури, старіння бетону і накопичених пошкоджень у змінному температурно-вологісному режимі.
   Ключові слова: ресурс, довговічність, АЕС.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ З ОПТИМІЗАЦІЇ ВИХРОСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ АЕС ІЗ ВВЕР
Д. В. Білей, С. І. Косенко, В. І. Скалозубов, Хадж Фараджаллах Даббах А c.53-58

   Анотація: Представлено пропозиції авторів щодо розвитку відомого методу ФДУП ДКБ «Гідропрес» оптимізації вихрострумового контролю парогенераторів у частині обліку фактично проведених вимірювань та їхніх результатів.
   Ключові слова: водо-водяний енергетичний реактор, вихрострумовий контроль, парогенератор, теплообмінна труба, планово-запобіжний ремонт.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЙОГО РОЛЬ І МІСЦЕ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ, ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІ-ЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ
Д. В. Зозуля, Г. М. Федоренко c.59-67

   Анотація: Проведено аналіз технічного стану, ресурсу й надійності сучасного трансформаторного обладнання енергетичних блоків АЕС. Аналізуються причинно-наслідкові фактори передаварійних і аварійних ушкоджень трансформаторів. Розроблено технічні пропозиції по поліпшенню показників ефективності й надійності експлуатації трансформаторного обладнання блоків АЕС.
   Ключові слова: блокові трансформатори, вводи, шунтуючі реактори, автотрансформатори зв’язку, пробій і старіння ізоляції, система охолодження, надійність, безпека, екологічна ефективність.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРО ПЕРЕВІРКУ РЕЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ  НА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЕКТНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
С. О. Лисцов, М. П. Майстренко, О. О. Захарченко, М .А. Хажмурадов c.68-75

   Анотація: Проведено вибір параметрів, що перевіряються при періодичних перевірках рециркуляційних систем охолодження на відповідність проектним характеристикам, аналіз можливості зазначених перевірок та стану реакторної установки в процесі перевірки. Вироблено рекомендації щодо забезпечення можливості перевірок рециркуляційних систем охолодження на блоках атомних електростанцій, що добудовуються.
   Ключові слова: системи охолодження, АЕС, реакторна установка, ВВЕР-1000.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ (ЗВЕДЕНОЇ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АЕС УКРАЇНИ
Д. В. Білей, В. М. Ващенко, В. В. Злочевський, В. І. Скалозубов c.76-79

   Анотація: Розглянуто перспективний ризик-орієнтований підхід обґрунтування рішень по розробці та впровадженню заходів галузевої програми підвищення безпеки АЕС України.
   Ключові слова: атомна електростанція (АЕС), безпека, показники ризику, критерії ризику, ризик-орієнтовані підходи.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОАКТИВНІ АЕРОЗОЛІ ФУКУСІМИ В ЧОРНОБИЛІ
О. К. Калиновський, В. О. Краснов, Б. І. Огородников c.80-86

   Анотація: Представлено результати визначення концентрації радіоактивних аерозолів у приземному шарі повітря в локальній зоні  об’єкта “Укриття”  навесні 2011 р. У зразках проб повітря виявлено техногенні радіонукліди 134Cs, 136Cs, 131I, 132I, 132Tе, що містяться у викидах з аварійних блоків АЕС «Фукусіма-1» та поширилися в північній півкулі. Показано, що радіоактивні аерозолі з Фукусіми не внесли значного додаткового внеску в дозове навантаження персоналу, зайнятого виконанням робіт на проммайданчику об’єкта «Укриття», та їхні концентрації не перевищили допустимі рівні концентрації радіонуклідів у повітрі для населення. На підставі дисперсного аналізу радіонуклідів виявлено, що природні радіоізотопи (7Be, 210Pb) і радіонукліди фукусімського генезису (131I, 134Cs) знаходяться на носіях подібного аеродинамічного діаметра (0,4 – 0,7 мкм).
   Ключові слова: АЕС «Фукусіма-1», аварія, радіоактивний викид, радіоактивні аерозолі, об’єкт «Укриття», природні радіонукліди, концентрація аерозолів, дисперсний склад.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РОЛЬ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АЕС
В. В. Тихоненко, Т. В. Тихоненко, І. Г. Лагутін, Н. М. Єршова c.87-90

   Анотація: Викладено деякі системні фактори аварії на ЧАЕС у 1986 р., аналіз яких показує, що можна покращити безпеку АЕС на основі впровадження інтегрованих систем менеджменту.
   Ключові слова: система менеджменту якості, інтегрована система менеджменту, ядерна безпека, стандарти.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» В ПЕРІОД СПОРУДЖЕННЯ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
Є. Д. Висотський, А. І. Довидьков, В. О. Краснов, В. М. Щербін c.91-97

   Анотація: Наведено основні чинники, що впливають на ефективність контролю ядерної безпеки об’єкта «Укриття» в період спорудження нового безпечного конфайнмента. Показано, що діючі регламентні системи контролю та нова інтегрована автоматизована система контролю (ІАСК) не забезпечують необхідної ефективності контролю ядерної безпеки. Запропоновано, разом з регламентним контролем, використовувати, як резервну, дослідницьку систему, що дає змогу оперативно виявляти причини аномальних показань у каналах контролю нейтронної активності. Наведено обгрунтування необхідності розміщення нейтронних детекторів безпосередньо в зоні ядерно-небезпечних скупчень, систематизації контролю динаміки температурних полів у зонах скупчень паливовмісних матеріалів та оптимізації порогових рівнів у системах контролю.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», паливовмісні матеріали, контроль ядерної безпеки.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

КОНТРОЛЬ ВИНЕСЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2010 р.
В. Є. Хан, Б. І. Огородников, О. К. Калиновський, В. О. Краснов c.98-105

   Анотація: Наведено результати контролю викиду радіоактивних аерозолів з об’єкта «Укриття» в 2010 р. Максимальна величина неорганізованого викиду спостерігалася в холодну пору року і досягала 3,5 МБк/доба. Максимальна концентрація аерозолів-носіїв бета-випромінюючих нуклідів, що надходили в атмосферу через систему «Байпас», зареєстрована 31 травня і становила 260 Бк/м3. У 50 % проб концентрація була в діапазоні 1 – 10 Бк/м3. Їхніми носіями були частки з АМАД 1 – 8 мкм. Концентрація 212Pb – дочірнього продукту торону – не перевищувала 5 Бк/м3. Носіями продуктів розпаду радону і торону були частки з АМАД 0,08 – 0,45 мкм.
   Ключові слова: об’єкт «Укриття», аерозолі, об’ємна активність, АМАД.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

РАДІОАКТИВНІ АЕРОЗОЛІ В ЛОКАЛЬНІЙ ЗОНІ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В 2009 – 2010 рр.
О. К. Калиновський, В. О. Краснов, Б. І. Огородников c.106-111

   Анотація: Наведено концентрації радіоактивних аерозолів у приземному шарі повітря локальної зони об’єкта “Укриття” в період проведення робіт із будівництва фундаменту нового безпечного конфайнмента в 2009 – 2010 рр. Показано, що підвищені в квітні, травні та червні 2010 р. рівні активності аерозолів пов’язані з пилопідйомом, що супроводжував земляні роботи в цей період.
   Ключові слова: радіоактивні аерозолі, пилопідйом, γ-спектрометричні вимірювання, метеорологічні фактори, радіонукліди.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

СЦЕНАРІЙ ЩОДО ВЕРИФІКАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ДАНИМИ  ВИМІРЮВАНЬ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ м. КОРОСТЕНЬ  ТА КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ В РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Є. К. Гаргер, Т. Д. Лев, М. М. Талерко, В. О. Кашпур, О. Г. Тищенко, В. М. Піскун c.112-123

   Анотація: Представлено матеріали з детального обстеження радіоактивно забрудненої території Коростенського району та м. Коростень для тестування та верифікації математичних моделей атмосферного переносу та осадження радіоактивних речовин у результаті аварії на АЕС на регіональному (регіон, район) та локальному (місто) рівнях. Інформацію (картографічна та метеорологічна) представлено на сучасному рівні, з використанням геоінформаційних систем. Проведені польові дослідження, геоприв’язка радіоекологічної інформації та цифрова карта міської забудови дають змогу провести порівняльний аналіз результатів верифікованих розрахункових моделей з даними вимірювань.
   Ключові слова: верифікація, польові обстеження, цифрова картографія, база даних.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМІГРАЦІОННИХ ПРОЦЕСІВ  У ВОДОНАСИЧЕНИХ ГРУНТАХ У РАЙОНІ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”
М. І. Панасюк, А. М. Алфьоров, Г. В. Левин, М. Б. Стариков c.124-130

   Анотація: Виконано моделювання міграції 3H і 90Sr в геологічному середовищі від об’єкта “Укриття” на шляху фільтрації грунтових вод першого від поверхні алювіально-четвертичного водоносного горизонту з використанням тривимірної геофільтраційної моделі з верифікацією отриманих результатів за даними натурних спостережень.
   Ключові слова: математичне моделювання, масоперенос, тритій, стронцій, об’єкт “Укриття”.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ВОДНОГО ВИНЕСЕННЯ ПРОДУКТІВ  РАДІОАКТИВНОЇ ТА НЕРАДІОАКТИВНОЇ ПРИРОДИ
О. Л. Шевченко c.131-138

   Анотація: Проаналізовано залежність режиму розчинних органічних речовин гумусової природи у водах дренажної мережі каналів лівобережжя р. Прип’ять від гідродинамічних та гідрологічних чинників. Доведено існування залежності концентрації 90Sr у воді від вмісту в ній фульвокислот. Дано кількісну оцінку винесення гумусових кислот ґрунтовими водами та поверхневим стоком. Підкреслюється основна роль у винесенні гумусових речовин і суттєва в мобілізації 90Sr процесів вторинного заболочування водозборів та евтрофікації водотоків, що розвинулись у зоні відчуження за 25 років.
   Ключові слова: розчинні органічні речовини, окиснюваність, фульвокислоти, евтрофікація, меліоративні канали, водне винесення, 90Sr, ґрунтові води, лівобережна заплава.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Утворення аерозолів-носіїв 137Сs і 90Sr при зварюванні радіоактивно забруднених металоконструкцій
А. А Еннан, М. В. Опря, С. А. Кіро, В. Є. Хан, Б. І. Огородников, В. О. Краснов c.139-146

   Анотація: Представлено результати дослідження впливу основних параметрів процесу зварювання на закономірності переходу радіонуклідів 137Сs і 90Sr у зварювальний аерозоль. Питома активність 137Сs у зварювальному аерозолі убуває за степеневим законом зі зменшенням поверхневої активності пластин, що наплавляються, залежить від складу покриття електродів і не залежить від погонної енергії зварки. Активність респірабельної фракції зварювального аерозолю перевищує на 20 – 30 % активність зварювального аерозолю в цілому.
   Ключові слова: зварювальні аерозолі, респірабельна фракція, активність радіонуклідів 137Сs, 90Sr, об’єкт «Укрит-тя».

ЗавантажитиЗавантажити статтю

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВОГО СХОВИЩА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС
В. Г. Батій, О. А. Кафтанатіна, Ю. В. Морозов, О. А. Правдивий,  В. М. Рудько, Д. В. Богуцький c.147-153

   Анотація: Проведено аналіз кількості радіоактивних відходів, утворення яких передбачається в процесі експлуатації СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, та їхніх характеристик. Показано, що основний обсяг високоактивних відходів становитимуть подовжуючі стрижні відпрацьованих тепловиділяючих збі­рок і додаткові поглиначі. Запропоновано оптимальну схему поводження з ними.
   Ключові слова: відпрацьовані тепловиділяючі збірки, високоактивні відходи, витримка часом, поводження з твердими радіоактивними відходами, захоронення.

ЗавантажитиЗавантажити статтю

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert