Новини 

Річна сесія Загальних зборів Національної академії наук України

Носовський А. В.13 квітня 2017 р. у конференц-залі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася річна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України у 2016 році. Від ІПБ АЕС участь у Загальних зборах взяв директор, чл.-кор. НАН України Анатолій Носовський.

Під час заходу президент НАН України академік НАН України Борис Євгенович Патон зробив доповідь про підсумки діяльності Національної академії наук України у 2016 році та основні напрями її подальшої роботи. У доповіді Борис Патон відмітив, що «незважаючи на вкрай складні умови минулого року вчені Академії доклали великих зусиль для проведення досліджень на високому світовому рівні для наукового забезпечення інноваційного розвитку економіки та суспільного життя країни».

Важливим напрямом інноваційної діяльності установ Академії залишалося наукове забезпечення вирішення проблем енергетики, в тому числі атомної. Було відзначено й роботи науковців Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, у першу чергу науково-технічний супровід створення Нового безпечного конфайнменту, який було встановлено в 2016 році у проектне положення. Протягом періоду існування об’єкта «Укриття» науковці інституту виконували великий обсяг наукових та практичних робіт із радіаційної розвідки приміщень аварійного енергоблоку для визначення місць знаходження залишків ядерного палива, створення діагностичних та експлуатаційних систем безпеки, визначення кількості ядерного палива, дослідження нестійких будівельних конструкцій аварійного енергоблоку, розробки стратегії перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та ін. Також було відзначено розробку Програми науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнменту об’єкту «Укриття».

Заслухавши та обговоривши доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона, а також розглянувши проект Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2016 році, Загальні збори Національної академії наук України постановили схвалити «Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2016 році» та вважати основними завданнями НАН України в наступному періоді:

  • Патон Є. Б.розвиток і збереження високого рівня фундаментальних досліджень на сучасних напрямах науки, пріоритетну підтримку міждисциплінарних досліджень;
  • подальше реформування інноваційної діяльності з метою якнайширшого врахування в теЗагальні збориматиці прикладних досліджень і науково-технічних розробок потреб реального сектору економіки та соціальної сфери, розширення участі в науковому забезпеченні реалізації пріоритетів економічного розвитку держави, вирішення проблем підвищення обороноздатності та безпеки держави;
  • активну реалізацію науково-експертних функцій, забезпечення об’єктивності та якості наукової оцінки проектів державних програмних документів, законів і урядових рішень, високого рівня підготовки аналітичних і прогнозних матеріалів, обґрунтованості рекомендацій, насамперед з питань науково-технічної та інноваційної політики;
  • посилення зв’язків з освітньою галуззю, активізацію роботи з залучення та закріплення талановитої наукової молоді, розгортання повноцінної діяльності Київського академічного університету;
  • розширення міжнародних наукових та науково-технічних зв’язків, забезпечення активної участі вчених в європейських наукових програмах та проектах;
  • подальшу оптимізацію мережі та структури установ НАН України із застосуванням Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України;
  • інформування громадськості та органів державної влади щодо досягнень, вагомих результатів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, їхньої важливості для вирішення актуальних проблем розвитку суспільства та держави.

 

У зв’язку з тим, що в листопаді 2018 року виповнюється 100 років від часу заснування Національної академії наук України, загальними зборами було прийнято звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією відзначити цю дату на загальнодержавному рівні та ухвалити необхідні для цього рішення.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert