ВПОРЯТ: Відділ зняття з експлуатації атомних електростанцій

Завідувач відділу, канд. тех. наук

Деренговський Валерій Володимирович

    Після закінчення з відзнакою Київського університету імені Тараса Шевченка у 1995 р. Валерій Володимирович отримав кваліфікацію математик. Крім того, паралельно того ж року він отримав диплом радіоеколога в Українському радіологічному учбовому центрі та пішов працювати методистом учбового центру Управління інформації та міжнародного співробітництва Науково-виробничого об’єднання «Прип’ять». Після реорганізації управління стало Агентством інформації, міжнародного співробітництва та розвитку «Чорнобильінтерінформ», в якому, станом на 1998 р., займав посаду заступника начальника з аналітичної інформації інформаційно-видавничого центру. В ІПБ АЕС прийшов працювати 1998 року і за час роботи пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. В. В. Деренговський успішно пройшов навчання в міжнародному науковому центрі Abdus Salam в Трієсті (Італія), виконав наукову роботу в рамках програми Національних стипендій Всесвітньої федерації вчених.

     У 2019 р. захистив дисертаційну роботу «Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю екологічна безпека.

     В. В. Деренговський є автором 40 наукових публікацій та однієї монографії.

 

     Діяльність відділу зняття з експлуатації АЕС охоплює вирішення таких завдань:

  • вивчення досвіду зняття з експлуатації АЕС у світі. Розроблення рекомендацій за різними типами і стратегіями зняття з експлуатації, стосовно захисту персоналу, населення та довкілля в процесі зняття з експлуатації різних об’єктів ядерного паливного циклу. Розробка пропозицій щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, включаючи вилучення паливовмісних матеріалів (ПВМ) та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
  • розробка матеріалів ліцензійних звітів, необхідних при затвердженні проєктів різних етапів зняття з експлуатації АЕС, у тому числі звіт з аналізу безпеки, звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про відповідність санітарному законодавству;
  • розробка рекомендацій щодо безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Науково-технічний супровід на етапі будівництва, введення в експлуатацію та експлуатації сховищ відпрацьованого ядерного палива;
  • участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах для обміну досвідом та апробації отриманих результатів, а також публікація статей у фахових міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.

Робоча нарада з підготовки наукової доповіді на VI міжнародну конференцію INUDECO-2021.
На фото (зліва направо): О. А. Кафтанатіна, Є. А. Меньшенін, С. М. Базелюк, П. Л. Кордюков, В. В. Деренговський, С. В. Купріянчук і І. С. Скітер

     Основні досягнення відділу зняття з експлуатації АЕС:

  • виконано оцінку впливів на навколишнє середовище у складі проекту остаточного закриття і консервації блоків №№ 1, 2 і 3 Чорнобильської АЕС;
  • здійснено науково-технічний супровід проектування першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента (ПК-1 НБК) у частині поводження з РАВ під час будівництва й експлуатації НБК;
  • розроблено рекомендації щодо структури і змісту програми поводження з РАВ під час зняття з експлуатації ядерних енергетичних установок;
  • розроблено рекомендації щодо удосконалення загальнодержавної системи поводження з РАВ у рамках виконання міжнародного проекту TACIS «Розробка національної стратегії і концепції з поводження з радіоактивними відходами в Україні, включаючи стратегію з поводження з радіоактивними відходами НАЕК ″Енергоатом″» спільно з фахівцями провідних західних компаній, таких як: DBE (Німеччина), ANDRA (Франція), COVRA (Нідерланди), SKB (Швеція), ENRESA (Іспанія) і NDA (Великобританія);
  • розроблено науково-технічні засади й принципові технологічні рішення щодо вилучення ПВМ із об’єкта «Укриття» з використанням систем НБК та подальшого поводження з ними (сортування, контейнеризація, паспортизація, тимчасове зберігання);
  • виконано роботи з визначення фонових рівнів радіаційних параметрів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), а також у його санітарно-захисній зоні і зоні спостереження до початку його експлуатації.

Тривимірне моделювання процесу демонтажу металевої ферми, що знаходиться на південних щитах-ключках об’єкта «Укриття»

Модель ділянки проведення робіт у центральному залі до початку вилучення паливновмісних матеріалів

Визначення фонових рівнів радіаційних параметрів на майданчику ЦСВЯП

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert