Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями

Рудько В. М.

Завідувач відділення

 Рудько Володимир Михайлович

 Тел.: (045 93) 5-17-07

Рудько Володимир Михайлович у 1975 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Свою трудову діяльність Володимир Михайлович розпочав у Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій (НДІБК), де працював на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. Починаючи з 1992 р. у складі групи фахівців цього інституту виконував дослідження технічного стану конструкцій об’єкта «Укриття». У 1994 р. був призначений керівником новоствореного відділу будівельних конструкцій, спільного підрозділу МНТЦ «Укриття» і НДІБК, а вже у 1995 р. очолив Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями ІПБ АЕС.

Загальна кількість наукових публікацій – понад 150. Є співавтором 7 монографій і 2 патентів на винахід.

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 р.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеню, Почесною грамотою Верховної Ради України і відзнакою НАЕК Енергоатом.

Структура Відділення:

Напрями діяльності Відділення:

 • Розробка ліцензійних документів у складі проектної документації для об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
 • розробка та наукове обґрунтування проектно-конструкторських, технічних, радіаційно-гігієнічних та організаційних заходів щодо забезпечення прийнятного (оптимального) рівня радіаційної безпеки персоналу об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями та навколишнього середовища в зоні впливу цих об’єктів;
 • науково-технічний супровід робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, поточної безпечної експлуатації об’єкта «Укриття» та його перетворення на екологічно безпечну систему;
 • вибір та обґрунтування оптимальних технологій та технічних засобів із безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;
 • екологічні дослідження в зонах впливу об’єкта «Укриття» та інших радіаційно небезпечних об’єктів.

Результати діяльності за науковими напрямами:

Спільно з іншими науковими, проектними та будівельними організаціями розроблено та успішно реалізовано проект стабілізації будівельних конструкцій об’єкта «Укриття». Науково-технічна і соціальна значимість виконаної роботи полягає у вирішенні проблеми підвищення рівня безпеки об’єкта «Укриття», захисту людини і навколишнього природного середовища від найбільш імовірної і тяжкої події – обвалення будівельних конструкцій цього об’єкта та пов’язаних з цим значних радіологічних наслідків.

Важливим є внесок у розробку загальної стратегії створення Нового безпечного конфайнмента (НБК) для об’єкта «Укриття» й підготовку техніко-економічного обґрунтування будівництва НБК. Починаючи з 2005 р. співробітниками Відділення в рамках діяльності Інженера-Клієнта здійснюється науково-технічний супровід проектування й будівництва цього унікального об’єкта. Розроблено «Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації НБК-ОУ».

      Виконано аналізи безпеки і оцінки впливів на навколишнє середовище у складі таких проектів:

 • проект реконструкції головного корпусу Чорнобильської АЕС (енергоблоки №№ 3, 4) з посиленням і герметизацією будівельних конструкцій, що виконують функції огороджувального контуру НБК;
 • проект нової вентиляційної труби (НВТ) ІІ черги Чорнобильської АЕС;
 • проект відновлення огороджувального контуру машинного залу 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС;
 • проект сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС (СВЯП-2);
 • проект остаточного закриття і консервації блоків №№ 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС;
 • проект Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) для українських АЕС з реакторами ВВЕР;
 • техніко-економічне обґрунтування виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача Чорнобильської АЕС;
 • проект з демонтажу металевої ферми посилення південної покрівлі об’єкта «Укриття».

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert