ВПОРЯТ: Відділ аналізу безпеки радіаційно небезпечних об’єктів

Павловський Л. І.Завідувач відділу

Павловський Леонід Інокентійович

Леонід Інокентійович Павловський у 1985 р. закінчив Всесоюзний заочний політехнічний інститут (м. Москва) за спеціальністю «Атомні електростанції і установки».

Працює в ІПБ АЕС з 1996 р. З 2005 р. – заступник завідувача відділу, а з 2015 р. – завідувач відділу аналізу безпеки радіаційно небезпечних об’єктів.

До аварії 1986 р. і після неї працював старшим інженером з управління реактором Чорнобильської АЕС. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 1986 р. За його активної участі були запущені в експлуатацію після аварії реактори 1-го і 2-го енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Основними досягненнями Л. І. Павловського є удосконалення способів дослідження радіаційної обстановки в полях з високою анізотропією гамма-випромінювання, а також впровадження нових підходів у розробку заходів щодо радіаційного захисту і застосування принципу ALARA при проектуванні радіаційно небезпечних робіт. Л. І. Павловський є співавтором патенту на винахід «Спосіб вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання», а також автором понад 50 наукових публікацій.

За особистий внесок у діяльність з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нагороджений орденом «За заслуги» III ступеню, урядовими грамотами та відомчими відзнаками.

Основні напрями діяльності відділу:

 • дослідження параметрів радіаційного стану об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями та прогнозування їх зміни в процесі здійснення практичної діяльності;
 • розробка та обґрунтування комплексу організаційних, технічних і радіаційно-гігієнічних заходів з протирадіаційного захисту при нормальній експлуатації і при потенційних аваріях на об’єктах з радіаційно-ядерними технологіями;
 • розробка звітів з аналізу безпеки та щодо відповідності вимогам санітарного законодавства;
 • оцінка впливів на навколишнє середовище радіаційнонебезпечних об’єктів у різні періоди їх функціонування, розробка та обґрунтування заходів з мінімізації радіаційних впливів на різні компоненти навколишнього середовища.

Результати діяльності за науковими напрямами:

Розроблено методики й установки для досліджень параметрів радіаційної обстановки та фізичного моделювання біологічного захисту, зокрема:

 • спосіб і пристрій для вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання;
 • установка «Екран» для фізичного моделювання екранування;
 • гама-спектрометр з колімованим детектором;
 • дозиметри-радіометри з виносними колімованими детекторами і фільтрами для визначення кратності ослаблення й ефективної енергії гама-випромінювання;
 • методика й установка для вимірювання густини поверхневих бета-радіоактивних забруднень в умовах високого гама-фону.

З використанням розроблених методик і пристроїв отримані дані комплексних досліджень радіаційного стану в зонах виконання робіт з перетворення об’єкта «Укриття».

Розроблено і погоджено регулюючими органами України звіти з аналізу безпеки та з оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації зі стабілізації будівельних конструкцій об’єкта «Укриття», будівництва нової вентиляційної труби, будівництва огороджувального контуру НБК та при реалізації інших міжнародних проектів з перетворення об’єкта «Укриття» в рамках діяльності по «Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття».

Здійснено науково-технічний супровід проектування першого пускового комплексу НБК (ПК-1 НБК) у частині обґрунтування забезпечення радіаційної безпеки при будівництві й експлуатації НБК.

Виконано дослідження радіаційних умов, розроблено й обґрунтовано заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки персоналу та навколишнього середовища при будівництві/модернізації об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями в зоні відчуження, а саме:

 • будівництво Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Комплексу виробництв «Вектор»;
 • будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;
 • консервація траншеї № 26 Пункту захоронення радіоактивних відходів «Буряківка»;
 • техніко-економічне обґрунтування виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача Чорнобильської АЕС та інші.

Установки для вимірювання характеристик полів гамма-випромінювання і моделювання біозахисту в умовах об’єкта «Укриття»

            Моделювання біозахисту        Вимірювання кутових розподілів

    Моделювання біозахисту в приміщеннях об’єкта Укриття за допомогою установки «Екран» та Вимірювання кутових розподілів гама-випромінювання у приміщеннях об’єкта «Укриття» за допомогою багатодетекторного пристрою

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert