ВЯРБ: Відділ ядерної безпеки

Основні напрямки діяльності Відділу:

 • Науково-технічне супроводження (експертна оцінка та прогнозування стану; розробка та впровадження науково-технічних пропозицій; підготовка звітної документації тощо) робіт, пов’язаних з перетворенням об’єкта «Укриття» (НБК-ОУ) на екологічно безпечну систему (наприклад, виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача; введення в експлуатацію, випробування та оцінка ефективності модернізованої системи пилопригнічення тощо).
 • Оцінка та прогноз стану ядерної безпеки об’єкта «Укриття» за результатами доступних експериментальних даних, моделювання та варіаційних розрахунків.
 • Розробка, впровадження, модернізація та експлуатація експертної дослідницької системи моніторингу щільності потоку нейтронів і температури в зоні локалізації потенційно ядерно небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів (ПВМ) на підреакторній плиті.
 • Вивчення процесів формування коріуму внаслідок важких аварій на атомних енергоблоках та продуктів його взаємодії з конструкційними матеріалами у підреакторному просторі; адаптація результатів експериментально-розрахункових робіт щодо моделювання цих процесів до умов та специфіки утворення потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ на об’єкті «Укриття» (для цілей оцінки його складу та структури).
 • Підвищення ефективності методів та засобів контролю (моніторингу та управління) рівня підкритичності потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ («неорганізованого розмножуючого середовища») в умовах «поганої геометрії» спостереження та відсутності прямого доступу; розробка превентивних заходів (превентивне пригнічення параметрів критичності) щодо виключення необхідних умов для виникнення та підтримки самопідтримуваної ланцюгової реакції.
 • Уточнення та верифікація математичних та фізичних моделей щодо ядерно небезпечного скупчення ПВМ, виконання розрахунків з оцінки його нейтронно-фізичних характеристик, складу та структури, тощо.
 • Дослідження матеріально-енергетичних джерел утворення скупчень ПВМ у підреакторних приміщеннях 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.
 • Науково-технічне супроводження (модернізація, ремонт, підвищення ефективності вимірювань, розробка та впровадження процедур метрологічної повірки й ідентифікації нейтронних аномалій) штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ ІАСК).
 • Статистичний аналіз експериментальних даних, кореляційний та регресійний аналіз результатів вимірювань щільності потоку нейтронів і температури, що включені до розроблених відділом баз даних.

Структура відділу:

 • сектор моделювання нейтронно-фізичних процесів – завідувач О. В. Михайлов (старший науковий співробітник Є. Д. Висотський, молодший науковий співробітник А. О. Дорошенко, провідний інженер В. А. Левушевський);
 • сектор розробки та випробовувань систем контролю – завідувач А. Ю. Передерій. (провідний інженер А. Ю. Янчевський, технік 1 кат. В. С. Форостовець, слюсар Vрозряду П. П. Суганяка).

Станом на 2017 рік у відділі працює 19 співробітників. Персонал відділу має необхідну професійну підготовку, високу кваліфікацію та значний досвід науково-дослідних та технічних робіт на радіаційно небезпечних об’єктах, що знаходяться в Чорнобильській зоні відчуження.

Результати діяльності за науковими напрямами:

Досягнення за останні п’ять років:

Співробітники відділу є авторами 29 наукових праць, 24 науково-технічних розробок (12 з котрих впроваджено), безпосередніми виконавцями 11 договорів ІПБ АЕС НАН України. Також працівники відділу проводять апробацію результатів досліджень у науковому середовищі, беруть участь у наукових конференціях та семінарах як вітчизняних, так і міжнародних.

Перелік науково-технічних розробок за останні п’ять років:

2012

 1. Методика (МП-ІПБ АЕС-01-12) позачергової перевірки вимірювальних каналів штатної системи контролю ядерної безпеки об’єкта «Укриття», підготовлена в рамках договору №SIP09-2-001-HOSR-017. Впроваджено на Чорнобильській АЕС.

2013

 1. Техніко-економічне обґрунтування виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача Чорнобильської АЕС. 2013. Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 2. Зведений матеріальний та енергетичний баланс на останній стадії аварії на четвертому блоці Чорнобильської АЕС.

2014

 1. Дистанційно керований агрегат (виготовлений в рамках договору №341/13 з НАН України) для проведення теплофізичних досліджень скупчень ПВМ з можливістю установки на нього пірометра, гамма-локатора, вимірювача потужності дози і системи відео-спостереження. Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 2. Дистанційно керований агрегат для відбору проб лавоподібних ПВМ, розроблений в рамках НДР «Розробка заходів, що підвищують ядерну, радіаційну й екологічну безпеку об’єкта «Укриття» та нового безпечного конфайнмента».
 3. Дистанційно керований агрегат для відбору проб радіоактивних аерозолів, розроблений в рамках НДР «Розробка заходів, що підвищують ядерну, радіаційну й екологічну безпеку об’єкта «Укриття» та нового безпечного конфайнмента». Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 4. Концептуальна модель процесу утворення скупчень ПВМ з високою масовою часткою ядерного палива.
 5. Матеріальна модель потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ на об’єкті «Укриття».

2015

 1. Методика попереджувальних та аварійних уставок для систем контролю ядерної безпеки об’єкта «Укриття». Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 2. Дистанційно керований агрегат для відбору та локалізації радіоактивних відходів, розроблений в рамках НДР «Розробка заходів, що підвищують ядерну, радіаційну й екологічну безпеку об’єкта «Укриття» та нового безпечного конфайнмента». Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 3. Технічні пропозиції щодо превентивного та оперативного пригнічення параметрів критичності в об’ємі потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ.
 4. Стандарт підприємства СТП 3.031-2015 «Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об’єкта «Укриття». За договором з Чорнобильською АЕС. Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 5. Тривимірна модель ядерно небезпечних скупчень в підреакторному приміщенні 305/2 об’єкта «Укриття».

2016

 1. Методика характеризації фрагментів великогабаритних залізобетонних та металевих конструкцій з поверхневим забрудненням. Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 2. Структура та три бази даних вимірювань систем контролю ядерної безпеки об’єкта «Укриття».
 3. Програма науково-технічного супроводження на етапах введення в експлуатацію та експлуатації комплексу НБК-ОУ. Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 4. Уточнена математична модель кінетики самопідтримної ланцюгової реакції при нейтронній аномалії 1990 року.

2017

 1. Технічні пропозиції щодо реорганізації систем ІОС «Фініш» і «Фініш-Р» з метою створення експертної дослідної системи локального контролю підкритичності потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ на об’єкті «Укриття». Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 2. Концепт ДКА для сортування та пакування радіоактивних відходів, в рамках міжнародного співробітництва з Китайською компанією «Xianchu energy development group ltd.».
 3. Концепт ДКА для радіаційної розвідки.
 4. Концепт ДКА для локалізації й транспортування радіоактивних відходів.
 5. Концепт ДКА для дослідження й відбору радіоактивних проб зі свердловин.
 6. Програма безпечного виконання робіт на об’єкті «Укриття» за технічним завданням «Оцінка змін динаміки випарування-конденсації вологи в об’єкті «Укриття» під НБК, поведінки ПВМ в умовах, що змінилися, та оцінка зміни пилоутворення. Впроваджено на Чорнобильській АЕС.
 7. Процедура ідентифікації нейтронних аномалій на ранніх етапах небезпечних змін рівня підкритичності потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ.

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert