МонографіїMonographs 

Monographs

2022

Prister B. (2022). Model of Radionuclide Uptake by Plants via Foliar Pathway: Kyshtym, Сhernobyl, Fukushima. In: K. Nanba, A. Konoplev, T. Wada (eds). Behavior of Radionuclides in the Environment III. Singapore: Springer Nature Singapore, pp. 389–426.

Khvalin D. I. (2022). [Multiphysics modeling of thermal processes in the end zone of a powerful generator]. In: Current state of scientific research in IT technologies, electronics, engineering, nanotechnology and transport (2nd edition). Vinnytsia : European Scientific Platform, pp. 2–33. https://doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.08 (in Ukr.)

Panasiuk M. I., Kovalenko I. O., Sosonna N. V., Buzynnyi M. G. (2022). Methods for analyzing the hydrogeological characteristics of the aquifiers in the vicinity of the Chornobyl nuclear power plant. In: Use of isotope hydrology to characterize groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants. Results of coordinated Research Proect (CRP) F33022, 2016-2020. Kyiv: ISP NPP, pp. 165–179. doi.org/10.5281/zenodo.6659421

Prister B., Lev T., Nosovskyi A., Talerko M. (2022). Comprehensive radioecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas. Kyiv: Akademperiodyka, 286 p.

Bulavin L., Lebovka N. (2022). Soft matter systems for biomedical applications. Springer Proceedings in Physics Series. Volume 266. Springer Cham, 466 p.

Bulavin L. A., Kovalchuk V. I., Nosovskyi A. V. (2022). Scattering and bound states in a system of several particles. Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 200 p. (in Ukr.)

Ustinova L. A., Savytskyi V. L., Prodanchuk M. I., Bazyka D. A., Prister B. S., Kurdil N. P. (2022). Dosvid viiskovykh formuvan u likvidatsii naslidkiv avarii na Chornobylskii AES cherez pryzmu radiatsiinykh ta khimichnykh zahroz [The experience of military formations in eliminating the consequences of the accident at the Chornobyl NPP through the prism of radiation and chemical threats]. Kyiv: Lyudmila Publishing House, 391 p. (in Ukr.)

Nosovskyi A. V., Balan O. V., Borysenko V. I., et al. (2022). Instytut problem bezpeky atomnykh elektrostantsii NAN Ukrainy: 30 rokiv [Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of the National Academy of Sciences of Ukraine: 30 years]. Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 608 p. (in Ukr.)

Ratushna M., Amosov M., Krynytskyi K. (2022). Upravlinnia yakistiu atmosfernoho povitria v krainakh Yevropy [Atmospheric air quality management in European countries]. Kyiv: Center for Environmental Initiatives “Ekodiia”, 40 p. (in Ukr.)

Yatsenko Yu. V. (2022). Meteorolohichni sposterezhennia ta zvedennia dlia zabezpechennia tsyvilnoi aviatsii [Meteorological observations and reports for the provision of civil aviation]. Kyiv: Intercontinental-Ukraine Publishing House, 99 p. (in Ukr.)

2021

Lytvynov V., Stoianov N., Stetsenko I., Skiter I., Trunova O., Hrebennyk A., Nekhai V., Burmaka I. (2021). Attacks defencse of computer nets by tools using extended information about environment : monograph. – Chernihiv: Politerchnic National University, 212 p.

Khvalin D. I. (2021). Pidvyshchennia nadiinosti ta efektyvnosti ekspluatatsii turboheneratoriv elektrychnykh stantsii [Increasing the reliability and efficiency of operation of turbine generators of power stations]. Boston, USA : Primedia eLaunch, 152 p. doi.org/10.46299/978-1-63848-654-1. (in Ukr.)

Krasnov V. O., Nosovskyi A. V., Paskevych S. A., Rudko V. M.; Nosovskyi A. V. (ed.) (2021). Shelter object in the conditions of the New Safe Confinement. Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 320 p.

Bulavin L. A., Kuklin O. I., Nosovskyi A. V., Soloviov D. V. (2021). Neitronni ta renthenivski doslidzhennia lipidnykh membran [Neutron and X-ray studies of lipid membranes]. Kyiv – Chornobyl: ISP NPP, NAS of Ukraine, 160 p. (in Ukr.)

Krasnov V. O., Nosovskyi A. V., Paskevych S. A., Rudko V. M.; Nosovskyi A. V. (ed.) (2021). Shelter object in the conditions of the New Safe Confinement. Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 344 p. (in Ukr.)

2020

Nosovskyi A. V., Bondar B. M. (2020). Dozymetriia ta zakhyst vid ionizuiuchoho vyprominiuvannia  [Dosimetry and protection against ionizing radiation]. Series “Safety of Nuclear Power Plants”. Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 408 p. (in Ukr.).

Konoplev A., Kato K., Kalmykov S. (eds) (2020). Behavior of Radionuclides in the Environment II. Chernobyl: Springer, 282 p.

Garger E., Nosovskyi A., Talerko M. (2020). Secondary radioactive contamination of the atmosphere in intermediate and late phases of a nuclear emergency. Kyiv: Akademperiodyka, 274 p.

2019

Stepanets К., Ugryumova V., Vishnevskiy D., Paskevich S. (2019). Interesting Chernobyl. 100 symbols. Kyiv: Sky Horse Publishing House, 263 p.

Krukovskyi P. G., Metel M. A., Skliarenko D. I., Krasnov V. A., Sulimov V. P., Borozdin V. G., Poklonskyi V. G. (2019). Novyi bezopasnyi konfainment Chernobyl’skoi AES (raschetno-eksperimental’nyi analiz pri proyektirovanii i ekspluatatsii) [New Safe Confinement of the Chornobyl NPP (computational and experimental analysis during design and operation)]. Chornobyl: ISP NPP, NAS of Ukraine, 300 p.

Bulavin L. A., Kyzyma O. A., Nosovskyi A. V. (2019). Neitronna diahnostyka rozchyniv fulereniv [Neutron diagnostics of fullerene solutions]. Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 183 p. (in Ukr.)

2018

Nosovskyi A. V., Borysenko V. I., Gabielkov S. V., Krasnov V. O., Paskevich S. A., Rudko V. M., Talerko M. M., Tolkach O. P., Sharayevskyi I. G., Shevtsova O. M., Shcherbin V. M. (2018). Instytut problem bezpeky atomnykh elektrostantsii NAN Ukrainy [Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 74 p.

2017

Nosovskyi A. V., Sharaievskyi I. H., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaievskyi H. I. (2017) Teplofizika resursa yadernyh ehnergoustanovok [Thermal physics of the resource of nuclear power plants]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 624 p. (in Russ.)

Nosovskyi A. V., Bailiuk K. A., Balan O. V. et al. Institut problem bezopasnosti atomnyh ehlektrostancij NAN Ukrainy: 25 let [Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plant of NAS of Ukraine: 25 years]. Kyiv: ISP NPP NASU, 416 p. (in Russ.)

2016

Bulavіn L. A., Dmitrenko O. P., Klyuchnikov O. O., Kulіsh M. P. (2016) Radіacіjnі peretvorennya nanomaterіalіv [Radiation transformation of nanomaterials]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 304 p. (in Ukr.)

Kensytskyi O. H., Kromplias B. A., Levytskyi A. S., Fedorenko H. M. (2016) Metody ta zasoby pidvyshchennia nadiinosti vykonavchykh mekhanizmiv rehuliuvalno-zapirnoi armatury truboprovodiv [Methods and means of increasing the reliability of the actuating mechanisms of the regulating and closing fittings of the NPP pipelines]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 136 p. (in Ukr.)

Krasnov V. O., Nosovskyi A. V., Rudko V. M., Shcherbin V. M. (2016) Obiekt «Ukryttia» 30 Rokiv Pislia Avarii [Shelter object: 30 years after the accident]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 512 p. (in Ukr.)

Prister B. S., Kliuchnykov A. A., Bariakhtar V. H., Shestopalov V. M., Kukhar V. P. Problemy bezopasnosti atomnoj energetiki. Uroki Chernobylja [Nuclear power safety issues. Lessons of Chernobyl]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 356 p. (in Russ.)

2015

Bulavin L. A., Avdieiev M. V., Kliuchnykov O. O., Nahornyi A. V., Petrenko V. I. (2015) Neitronohrafiia Mahnitnykh Ridynnykh System [Neutronography of magnetic fluid systems]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 244 p. (in Ukr.)

Kanchenko V. Ya., Karnaushenko R. V., Kliuchnykov O. O., Marynoshenko O. P., Chepur M. L. (2015) Bezpilotni litalni aparaty radiatsiinoi rozvidky i silskohospodarskoho pryznachennia [Unmanned aerial vehicles for radiation exploration and agricultural purposes]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 180 p. (in Ukr.)

Kliuchnykov A. A., Sharaevskyi Y. H., Fyalko N. M., Zymyn L. B., Sharaevskyi H. Y. (2015) Teplofizika nadezhnosti aktivnyh zon: monografija [Thermophysics of the reliability of active zones]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 772 p. (in Russ).

2014

Komarov Ju. A., Skalozubov V. I. (ed.) (2014) Razvitie risk-orientirovannyh podhodov dlja povyshenija bezopasnosti i jeffektivnosti jekspluatacii atomnyh jelektrostancij [Development of risk-oriented approaches to improve the safety and efficiency of operation of nuclear power plants]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 288 p. (in Russ).

Bulavin L. A., Kliuchnykov O. O., Plevachuk Yu. O., Skliarchuk V. M., Sysoiev V. M. (2014) Termodynamika Rozplaviv [Thermodynamics of melts]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 388 p. (in Russ).

2013

Prister B. S., Kljuchnikov A. A., Shestopalov V. M., Kukhar V. P. (2013) Problemy bezopasnosti atomnoj energetiki. Uroki Chernobylja [Nuclear power safety issues. Lessons of Chernobyl]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 200 p. (in Russ).

Garger E. K. (2013) Fizicheskoe modelirovanie avarijnyh vybrosov v atmosfere (Izmerenie lagranzhevyh harakteristik turbulentnosti [Physical modeling of emergency releases in the atmosphere (Measurement of lagrangian turbulence characteristics]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 240 p. (in Russ).

Kljuchnikov A. A., Sharaevskij I. G., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaevskaja N. I. (2013) Teplofizika povrezhdenij reaktornyh ustanovok [Thermophysics of damages of reactor facilities]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 528 p. (in Russ).

2012

Rashydov N., Kliuchnikov O., Seniuk O., Gorovyy L., Zhidkov A., Ribalka V., Berezhna V., Bilko N., Sakada V., Bilko D., Borbuliak I., Kovalev V., Krul M., Petelin G. (2012). Radiobiological Characterization Environment Around Object “Shelter”. In: Nuclear Power Plants, Dr. Soon Heung Chang (ed.). InTech, pp. 231–279.

Skalozubov V. I., Kljuchnikov A. A., Vashhenko V. N., Jarovoj S. S. (2012) Analiz prichin i posledstvij avarii na AJeS Fukushima kak faktor predotvrashhenija tjazhelyh avarij v korpusnyh reaktorah [Analysis of the causes and consequences of the accident at Fukushima NPP as a factor in preventing severe accidents in hull reactors]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 280 p. (in Russ).

Kljuchnikov A. A., Sharaevskij I. G., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaevskaja N. I. Teplofizika avarij jadernyh reaktorov [Thermophysics of nuclear reactor accidents]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 528 p. (in Russ).

Bulavin L. A. Neitronna diahnostyka ridkoho stanu rechovyny [Neutron diagnostics of a liquid state of a substance]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 532 p. (in Ukr).

Babak V. P., Kljuchnikov A. A. Teoreticheskie osnovy zashhity informacii [Theoretical basis of information protection]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 776 p. (in Russ).

This post is also available in: Ukrainian

Related posts

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert