Monographs

2017

Nosovskyi A. V., Sharaievskyi I. H., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaievskyi H. I. (2017) Teplofizika resursa yadernyh ehnergoustanovok [Thermal physics of the resource of nuclear power plants]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 624 p. (in Russ.)

Nosovskyi A. V., Bailiuk K. A., Balan O. V. et al. Institut problem bezopasnosti atomnyh ehlektrostancij NAN Ukrainy: 25 let [Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plant of NAS of Ukraine: 25 years]. Kyiv: ISP NPP NASU, 416 p. (in Russ.)

2016

Bulavіn L. A., Dmitrenko O. P., Klyuchnikov O. O., Kulіsh M. P. (2016) Radіacіjnі peretvorennya nanomaterіalіv [Radiation transformation of nanomaterials]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 304 p. (in Ukr.)

Kensytskyi O. H., Kromplias B. A., Levytskyi A. S., Fedorenko H. M. (2016) Metody ta zasoby pidvyshchennia nadiinosti vykonavchykh mekhanizmiv rehuliuvalno-zapirnoi armatury truboprovodiv [Methods and means of increasing the reliability of the actuating mechanisms of the regulating and closing fittings of the NPP pipelines]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 136 p. (in Ukr.)

Krasnov V. O., Nosovskyi A. V., Rudko V. M., Shcherbin V. M. (2016) Obiekt «Ukryttia» 30 Rokiv Pislia Avarii [Shelter object: 30 years after the accident]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 512 p. (in Ukr.)

Prister B. S., Kliuchnykov A. A., Bariakhtar V. H., Shestopalov V. M., Kukhar V. P. Problemy bezopasnosti atomnoj energetiki. Uroki Chernobylja [Nuclear power safety issues. Lessons of Chernobyl]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 356 p. (in Russ.)

2015

Bulavin L. A., Avdieiev M. V., Kliuchnykov O. O., Nahornyi A. V., Petrenko V. I. (2015) Neitronohrafiia Mahnitnykh Ridynnykh System [Neutronography of magnetic fluid systems]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 244 p. (in Ukr.)

Kanchenko V. Ya., Karnaushenko R. V., Kliuchnykov O. O., Marynoshenko O. P., Chepur M. L. (2015) Bezpilotni litalni aparaty radiatsiinoi rozvidky i silskohospodarskoho pryznachennia [Unmanned aerial vehicles for radiation exploration and agricultural purposes]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 180 p. (in Ukr.)

Kliuchnykov A. A., Sharaevskyi Y. H., Fyalko N. M., Zymyn L. B., Sharaevskyi H. Y. (2015) Teplofizika nadezhnosti aktivnyh zon: monografija [Thermophysics of the reliability of active zones]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 772 p. (in Russ).

2014

Komarov Ju. A., Skalozubov V. I. (ed.) (2014) Razvitie risk-orientirovannyh podhodov dlja povyshenija bezopasnosti i jeffektivnosti jekspluatacii atomnyh jelektrostancij [Development of risk-oriented approaches to improve the safety and efficiency of operation of nuclear power plants]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 288 p. (in Russ).

Bulavin L. A., Kliuchnykov O. O., Plevachuk Yu. O., Skliarchuk V. M., Sysoiev V. M. (2014) Termodynamika Rozplaviv [Thermodynamics of melts]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 388 p. (in Russ).

2013

Prister B. S., Kljuchnikov A. A., Shestopalov V. M., Kukhar V. P. (2013) Problemy bezopasnosti atomnoj energetiki. Uroki Chernobylja [Nuclear power safety issues. Lessons of Chernobyl]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 200 p. (in Russ).

Garger E. K. (2013) Fizicheskoe modelirovanie avarijnyh vybrosov v atmosfere (Izmerenie lagranzhevyh harakteristik turbulentnosti [Physical modeling of emergency releases in the atmosphere (Measurement of lagrangian turbulence characteristics]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 240 p. (in Russ).

Kljuchnikov A. A., Sharaevskij I. G., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaevskaja N. I. (2013) Teplofizika povrezhdenij reaktornyh ustanovok [Thermophysics of damages of reactor facilities]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 528 p. (in Russ).

2012

Rashydov N., Kliuchnikov O., Seniuk O., Gorovyy L., Zhidkov A., Ribalka V., Berezhna V., Bilko N., Sakada V., Bilko D., Borbuliak I., Kovalev V., Krul M., Petelin G. (2012). Radiobiological Characterization Environment Around Object “Shelter”. In: Nuclear Power Plants, Dr. Soon Heung Chang (ed.). InTech, pp. 231–279.

Skalozubov V. I., Kljuchnikov A. A., Vashhenko V. N., Jarovoj S. S. (2012) Analiz prichin i posledstvij avarii na AJeS Fukushima kak faktor predotvrashhenija tjazhelyh avarij v korpusnyh reaktorah [Analysis of the causes and consequences of the accident at Fukushima NPP as a factor in preventing severe accidents in hull reactors]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 280 p. (in Russ).

Kljuchnikov A. A., Sharaevskij I. G., Fialko N. M., Zimin L. B., Sharaevskaja N. I. Teplofizika avarij jadernyh reaktorov [Thermophysics of nuclear reactor accidents]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 528 p. (in Russ).

Bulavin L. A. Neitronna diahnostyka ridkoho stanu rechovyny [Neutron diagnostics of a liquid state of a substance]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 532 p. (in Ukr).

Babak V. P., Kljuchnikov A. A. Teoreticheskie osnovy zashhity informacii [Theoretical basis of information protection]. Chornobyl: ISP NPP NASU, 776 p. (in Russ).

Цей запис також доступний: Ukrainian

Related posts

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert