Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС (расчетно-экспериментальный анализ при проектировании и эксплуатации)

У монографії представлена інформація про призначення, конструкцію та вимоги при проектуванні та експлуатації Нового безпечного конфайнмента (НБК), який був побудований для ізоляції об’єкта «Укриття» (ОУ) від навколишнього середовища та перетворення його на екологічно безпечну систему. Оригінальність монографії полягає в тому, що в ній вперше зосереджено увагу та викладено результати розрахункового підходу та застосування сучасних методів та засобів математичного та комп’ютерного моделювання для аналізу термогазодинамічного, вологісного та радіаційного стану НБК та ОУ як на етапі проектування, так і прогнозування довготривалої (аж до 100 років) експлуатації НБК. Наведено також результати експериментального аналізу характеристик радіоактивних аерозолів, їх поширення за межі ОУ до та після насування НБК, які використовувалися для порівняння з результатами моделювання та забезпечення адекватності моделей, що використовуються. Призначена для фахівців, аспірантів та студентів, які використовують сучасні методи моделювання для аналізу та прогнозування термогазодинамічного, вологого та радіаційного стану різних промислових об’єктів, у тому числі під час ліквідації наслідків аварій на АЕС.

Автори:

П. Г. Круковський

М. А. Метель

Д. І. Скляренко

В. О. Краснов

В. П. Сулімов

В. Г. Бороздін

В. Г. Поклонський

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert