Спеціалізована вчена радаКерівництво 

Носовський Анатолій Володимирович

Носовський А. В.Народився 2 січня 1954 р. Після закінчення Політехнічного інституту у м. Ленінграді працював у філії Інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова в м. Сосновий Бір Ленінградської обл. (зараз Науково-дослідний технологічний інститут ім. А. П. Александрова), де займався дослідженнями з питань радіаційного захисту, розробкою методів радіаційного контролю та організації радіаційної безпеки на атомних підводних човнах.

Після аварії на Чорнобильської АЕС у 1986 р. був відряджений на ліквідацію її наслідків для виконання робіт із забезпечення радіаційного захисту під час будівництва об’єкта «Укриття» та підготовки до післяаварійного пуску енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Упродовж 1988–1998 рр. працював заступником головного інженера та заступником генерального директора Чорнобильської АЕС з питань радіаційної безпеки під час експлуатації енергоблоків станції та об’єкта «Укриття». Проводив наукові дослідження в галузі радіаційного захисту.

У співпраці з Департаментом енергетики США, Департаментом торгівлі й промисловості Великобританії та науковцями  національної Тихоокеанської північно-західної лабораторії США створив та очолював Славутицьку лабораторію міжнародних досліджень і технологій, а також у співпраці з Савана-Риверською лабораторією та Техаським технічним університетом США – Міжнародну радіоекологічну лабораторію.

Працював у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України та НАН України на посаді заступника директора з наукових питань. Провадив наукову та організаційну діяльність, пов’язану з розробками в галузі регулювання та забезпечення безпеки об’єктів атомної енергетики.

В ІПБ АЕС почав працювати з 2004 р. на посадах завідувача відділом, заступника директора з наукової роботи, а з 2016 р. – директором.

Професор кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». Читає лекційний курс «Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання» та «Фізика ядерних реакторів».

Спільно з Відділенням фізико-технічних проблем енергетики НАН України висвітлює для міжнародної спільноти досягнення національної науки та веде роботу з залучення іноземних інвестицій. Багаторазово представляв Україну на найавторитетніших міжнародних конференціях у США, Великій Британії, Японії, Бельгії, Німеччині, Росії, Литві.

Автор понад  270 наукових публікацій. Питання радіаційного захисту, радіоекології, зняття з експлуатації, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему стали темами 18 монографій і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, 2 з яких було видано у США.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.

З 2004 р. є головним редактором серії наукових і навчальних видань Національної академії наук України «Безпека атомних електричних станцій», 9 з яких уже вийшли друком і користуються попитом вітчизняних і закордонних спеціалістів ядерної енергетичної галузі, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Носовський А. В. Почесним членом Українського ядерного товариства України, Почесним працівником атомної енергетики, членом Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», членом науково-технічної ради НАЕК «Енергоатом», членом редакційних колегій журналів «Ядерна та радіаційна безпека» та «Ядерна фізика та енергетика», головним редактором періодичного науково-технічного збірника  «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля», членом експертної ради ДАК МОН України, членом спеціалізованої секції енергетики та енергоефективності Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

Основними науковими здобутками є:

  • розробка методів радіаційного контролю та впровадження їх шляхом створення автоматизованих систем дозиметричного й технологічного контролю ядерних установок;
  • дослідження радіаційного стану, розробка та відпрацювання теоретичних і практичних методів і заходів, спрямованих на забезпечення безпеки під час експлуатації енергоблоків АЕС;
  • розробка та впровадження у практичну діяльність методів зменшення радіоактивних викидів та скидів з енергоблоків АЕС;
  • розробка методів ретроспективного відновлення доз опромінення;
  • розробка протиаварійних процедур, концепції та створення центру керування протиаварійними діями на атомних станціях;
  • дослідження радіаційного впливу на навколишнє середовище, розробка та впровадження методів реабілітації територій, які зазнали радіоактивне забруднення;
  • розробка науково-технічних та методичних основ щодо зняття з експлуатації  енергоблоків  АЕС;
  • розробки нормативно-правових актів із безпеки ядерних технологій.

 

Діяльність Носовського А. В. відзначена багатьма державними та відомчими відзнаками, серед яких: Почесна грамота (1986 р.) та Подяка (1987 р.) Міністерства середнього машинобудування СРСР – за активну участь у роботах із подолання наслідків аварії на Чорнобильської АЕС; Почесна грамота  Кабінету Міністрів України – за створення наукових лабораторій у м. Славутич та розвиток науки (2000 р.); Почесна грамота  Міністерства освіти та науки України – за створення в м. Славутич системи вищої освіти (2002 р., 2006 р.); Подяка (2014 р.), Почесна грамота (2000 р., 2006 р.), відзнака «За професійні здобутки» (2012 р.), відзнака «За підготовку наукової зміни» (2017 р.) Президії НАН України; Почесна грамота Державного комітету ядерного регулювання України (2006 р.); відзнака «За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України» за діяльність, пов’язану із забезпеченням наукового супроводження робіт з пуску в експлуатацію енергоблоків Хмельницької і Рівненської АЕС (2004 р.); відзнака «Почесний працівник атомної енергетики України» НАЕК «Енергоатом» (2013 р.); Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014 р.);  відзнака «Велика срібна медаль Академії будівництва України» у номінації «За кращий інноваційний проект, здійснений у будівництві» за роботу «Будівництво нового безпечного конфайнмента для об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС» (2017 р.).

Цей запис також доступний: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert