ВПОРЯТ: Відділ зняття з експлуатації атомних електростанцій

Завідувач відділу, канд. біол. наук 

Паскевич Сергій Анатолійович

Трудову діяльність розпочав у Міжгалузевому науково-технічному центрі «Укриття» у 1995 р., на посаді інженера лабораторії радіоекології у відділі радіології та рекультивації (м. Прип’ять). Наукові дослідження проводив у галузі оцінки технологій рекультивації радіаційно забруднених територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

3 1999 по 2002 рр. працював у Державному спеціалізованому підприємстві «Екоцентр» на посаді завідувача лабораторії екології лучних екосистем та провідного спеціаліста відділу реабілітації території. Досліджував процеси міграції радіонуклідів в елементах екосистем чорнобильської зони відчуження.

У 2002 р. розпочав роботу у Міжгалузевому науково-технічному центрі «Укриття» на посаді молодшого наукового співробітника, де був залучений до проведення оцінок впливів на довкілля об’єкта «Укриття» та інших радіаційно небезпечних об’єктів, що споруджувались та реконструювались на проммайданчику Чорнобильської АЕС.

У 2005–2012 рр. працював у якості технічного експерта в Групі управління проектом Плану здійснення заходів на Чорнобильській АЕС, де займався експертизою відповідності проектних документів вимогам норм з радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами та питаннями захисту довкілля при виконанні радіаційно небезпечних робіт на проммайданчику Чорнобильської АЕС.

У 2013 р. працював на посаді завідувача сектору оптимізації протирадіаційного захисту Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями ІПБ АЕС. На цій посаді займався розробкою заходів з радіаційного захисту персоналу для проектів, що реалізувались в рамках діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

У травні 2018 р. призначений на посаду тимчасово виконуючого обов’язки завідувача відділу зняття з експлуатації АЕС.

Кандидатську дисертацію з радіобіології захистив у 2006 р. в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.

У 2014–2015 рр. в лавах ЗСУ брав участь у військових діях на сході України в якості командира танкового взводу.

С. А. Паскевич є автором 72 наукових публікацій, серед яких 4 колективні монографії, автором 2-х науково-популярних книг про історію, сучасний стан, особливості та визначні пам’ятки Чорнобильської зони відчуження.

Основні напрямки діяльності відділу:

  • науково-методична підтримка діяльності зі зняття з експлуатації АЕС;
  • аналіз безпеки на різних етапах зняття з експлуатації АЕС;
  • розробка оптимальних транспортно-технологічних схем безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами (РАВ);
  • удосконалення методів характеризації паливовмісних матеріалів (ПВМ) об’єкта «Укриття» та РАВ;
  • проведення досліджень з оцінки безпеки різних типів сховищ для захоронення ПВМ та інших РАВ.

Основні досягнення:

Виконано оцінку впливів на навколишнє середовище у складі проекту остаточного закриття і консервації блоків №№ 1, 2 і 3 Чорнобильської АЕС.

Здійснено науково-технічний супровід проектування першого пускового комплексу НБК (ПК-1 НБК) у частині поводження з РАВ при будівництві й експлуатації НБК.

Розроблено рекомендації щодо структури і змісту програми поводження з РАВ при знятті з експлуатації ядерних енергетичних установок.

Розроблено рекомендації щодо удосконалення загальнодержавної системи поводження з РАВ у рамках виконання міжнародного проекту TACIS «Розробка національної стратегії і концепції з поводження з радіоактивними відходами в Україні, включаючи стратегію з поводження з радіоактивними відходами НАЕК ″Енергоатом″» спільно з фахівцями провідних західних компаній, таких як: DBE (Німеччина), ANDRA (Франція), COVRA (Нідерланди), SKB (Швеція), ENRESA (Іспанія) і NDA (Великобританія).

Розроблено науково-технічні засади й принципові технологічні рішення щодо вилучення ПВМ із об’єкта «Укриття» з використанням систем НБК та подальшого поводження з ними (сортування, контейнеризація, паспортизація, тимчасове зберігання).

До та після насування Арки НБК у проектне положення

Інтерактивна модель ділянки проведення робіт у центральному залі до початку вилучення ПВМ

Цей запис також доступний: English, Russian

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert