ВПОРЯТ: Відділ зняття з експлуатації атомних електростанцій

Завідувач відділу, канд. тех. наук

Деренговський Валерій Володимирович

     Після закінчення з відзнакою Київського університету імені Тараса Шевченко у 1995 р. отримав кваліфікацію математик. Крім того, у 1995 р. він ще отримав диплома радіоеколога в Українському радіологічному учбовому центрі та пішов працювати методистом учбового центру Управління інформації та міжнародного співробітництва Науково-виробничого об’єднання «Прип’ять». Після реорганізації управління стало Агентством інформації, міжнародного співробітництва та розвитку «Чорнобильінтерінформ» в якому станом на 1998 р. займав посаду заступника начальника з аналітичної інформації інформаційно-видавничого центру. За час роботи в ІПБ АЕС він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. В. В. Деренговський успішно пройшов навчання в міжнародному науковому центрі Abdus Salam в Тріесті (Італія), виконав наукову роботу по програмі Національних стипендій Всесвітньої федерації вчених. У 2019 р. захистив дисертаційну роботу “Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями” та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю екологічна безпека. В. В. Деренговський є автором однієї монографії та 40 наукових публікацій.

 

     Діяльність відділу зняття з експлуатації АЕС охоплює вирішення таких завдань:

  • вивчення досвіду зняття з експлуатації АЕС у світі. Розроблення рекомендацій по різним типам і стратегіям зняття з експлуатації, захисту персоналу, населення та навколишнього середовища в процесі зняття з експлуатації різних об’єктів ядерного паливного циклу. Розробка пропозицій щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, включаючи вилучення ПВМ та перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему;
  • розробка матеріалів ліцензійних звітів, необхідних при затвердженні проєктів різних етапів зняття з експлуатації АЕС, в тому числі звіт з аналізу безпеки, звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про відповідність санітарному законодавству;
  • розробка  рекомендацій щодо безпечного поводження з РАВ та ВЯП. науково-технічний супровід на етапі будівництва, введенні в експлуатацію та експлуатації сховищ відпрацьованого ядерного палива;
  • участь у міжнародник наукових конференціях, семінарах для обміну досвідом та апробації отриманих результатів, а також публікація у фахових міжнародних та вітчизняних наукових виданнях статей.

Робоча нарада з підготовки наукової доповіді на VI міжнародну конференцію INUDECO-2021. На фото (ліворуч): О.А. Кафтанатіна, Є.А. Меньшенін, С.М. Базелюк, П.Л. Кордюков, В.В. Деренговський, С.В. Купріянчук і І.С. Скітер (2021 р.)

     Основні досягнення відділу зняття з експлуатації АЕС:

  • виконано оцінку впливів на навколишнє середовище у складі проекту остаточного закриття і консервації блоків №№ 1, 2 і 3 Чорнобильської АЕС;
  • здійснено науково-технічний супровід проектування першого пускового комплексу НБК (ПК-1 НБК) у частині поводження з РАВ при будівництві й експлуатації НБК;
  • розроблено рекомендації щодо структури і змісту програми поводження з РАВ при знятті з експлуатації ядерних енергетичних установок;
  • розроблено рекомендації щодо удосконалення загальнодержавної системи поводження з РАВ у рамках виконання міжнародного проекту TACIS «Розробка національної стратегії і концепції з поводження з радіоактивними відходами в Україні, включаючи стратегію з поводження з радіоактивними відходами НАЕК ″Енергоатом″» спільно з фахівцями провідних західних компаній, таких як: DBE (Німеччина), ANDRA (Франція), COVRA (Нідерланди), SKB (Швеція), ENRESA (Іспанія) і NDA (Великобританія);
  • розроблено науково-технічні засади й принципові технологічні рішення щодо вилучення ПВМ із об’єкта «Укриття» з використанням систем НБК та подальшого поводження з ними (сортування, контейнеризація, паспортизація, тимчасове зберігання);
  • виконано роботи з визначення фонових рівнів радіаційних параметрів на майданчику ЦСВЯП, а також у його санітарно-захисній зоні і зоні спостереження до початку його експлуатації.

Тривимірне моделювання процесу демонтажу металевої ферми, що знаходиться на південних щитах-ключках об’єкта «Укриття»

Модель ділянки проведення робіт у центральному залі до початку вилучення паливновмісних матеріалів

Визначення фонових рівнів радіаційних параметрів на майданчику ЦСВЯП

Цей запис також доступний: English, Russian

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert